Utbildning

Cesab utbildar chefer, ledningsgrupper eller andra som har behov i olika företagsanpassade utbildningar inom främst följande områden:

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är kanske ett av ledarens skarpaste verktyg. Det är en metod för att ta vara på och utveckla den kompetens och den motivation som finns i företaget. Utvecklingssamtalet förutsätter förtroende mellan parterna och ska ses som en ständigt pågående process som måste hållas levande.

Cesab utbildar chefer i konsten att med stöd av dessa verktyg kunna genomföra positiva, givande och konstruktiva utvecklingssamtal i förtroendefull anda med sina medarbetare. Målet ska vara att båda parter ska ha utbyte av dessa samtal och uppleva dem som ärliga, uppriktiga och bidragande till en fortsatt positiv arbetsrelation.

Rekrytering och intervjuteknik

Att ställa de rätta frågorna, "lyssna mellan raderna" och få fram de rätta svaren är en konst. I rekryteringssituationer kan det vara avgörande att ha förmågan att få fram rätt information och kunna bedöma de svar som ges. Även de strategiska tankarna kring rekryteringsprocessen spelar in. 

Cesab genomför utbildningar inom rekrytering och intervjuteknik, med utgångspunkt från lång och gedigen erfarenhet av rekryteringsprocessen.

Är du intresserad av någon utbildningsinsats eller föreläsning inom rekrytering och ledarskap är du välkommen att höra av dig till oss!

  • Esk
  • hrk
  • AAA