Styrelserekrytering

Cesab rekryterar styrelseledamöter utifrån en kartläggning och analys av uppdragsgivarens nuvarande och framtida verksamhet, samt den befintliga styrelsens kompetens, profil och sammansättning.

Se i övrigt metodik för Executive Search.

Du som vill ingå i vår "bank" med potentiella styrelseledamöter är välkommen att kontakta oss på Cesab.

  • Esk
  • hrk
  • AAA