Interim Management

I dag är det vanligt att ett företag eller organisation får behov av att för en begränsad period tillföra speciell kompetens. Det kan hänga samman med att företaget är i en speciell utvecklingsfas, organisationsförändringar eller andra situationer som gör att det passar bättre med en tillfällig chefslösning än ett traditionellt rekryteringsförfarande.

Vi är även intresserade av att komma i kontakt med erfarna ledare inom olika branscher för att kunna utöka vår "bank" med potentiella "interim managers".

Välkommen att kontakta oss på Cesab!

  • Esk
  • hrk
  • AAA