Coaching och mentorskap

Individuell coaching utgör ett kraftfullt verktyg för individuell ledarskapsutveckling. Kan avse ledare som är nya i sina roller, som avancerar till tyngre roller, som vill eller behöver utvecklas i sin roll, som har det kämpigt i sin roll eller som befinner sig i karriärens slutskede.

Cesab erbjuder situationsanpassade coachingprogram av varierande längd för chefer på olika nivåer. Programmen bygger på en bred analys av bakgrund och nuläge där vi kartlägger livs- och arbetssituation, utbildning och erfarenheter, personliga egenskaper och beteenden, ambitioner och intresseområden samt andra omständigheter och förutsättningar som påverkar möjligheten till fortsatt utveckling.

Utifrån detta identifierar vi gemensamt olika områden för förändringar, vilka formuleras som mätbara mål. Därefter inleds en arbetsperiod under vilken vi arbetar oss igenom de olika områdena. I slutet av programmet mäts graden av måluppfyllelse, programmet utvärderas och nästa steg formuleras.

Hela programmet dokumenteras.

Programmen kan även köras för specialister.

Cesab erbjuder också program för mentorskap över längre perioder där mentorer med lång kvalificerad erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet delar med sig av erfarenheter som extern, objektiv och neutral samtalspartner. Cesab har mentorer med olika bakgrunder och personligheter att erbjuda. 

  • Esk
  • hrk
  • AAA