Annonsrekrytering

I vissa fall kan annonserad rekrytering vara att föredra. Oftast handlar det då om att profilera sig och snabbt nå ut till många personer. Annonserad rekrytering är mest lämplig för befattningar under ledningsnivån och för att söka personer som inte kommit så långt i sin karriär. Så här arbetar vi:  

 • Bistår i framtagandet av kravprofil.
 • Tar fram annonsförslag, föreslår mediaval och ser till att annonsen förmedlas till     media.
 • Svarar på frågor om befattningen.
 • Sammanställer inkomna ansökningshandlingar.
 • Hjälper till med preliminär utvärdering.
 • Intervjuar kandidater och kan även bistå företaget/organisationen i deras intervjuer.
 • Utför arbetspsykologisk testning inklusive personbedömning av slutkandidater.
 • Genomför referenstagning inklusive dokumentation.
 • Ger besked till samtliga sökande när rekryteringen är avslutad.

Som uppdragsgivare kan du avropa hela eller delar i den ovan beskrivna processen. Cesab kan också ta hand om samtliga kontakter med de sökande under hela rekryteringen. Om du som uppdragsgivare vill vara anonym i inledningsskedet kan vi annonsera ”för kunds räkning”.

Annonsrekrytering kan kombineras med en parallell sökning enligt metoden Executive Search/systematisk sökning. 

 • Esk
 • hrk
 • AAA