Tjänster

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Vi har en rad tjänster att erbjuda inom Rekrytering och Ledarskap. Under respektive tjänst finns en närmare beskrivning.

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Interim Management

Interim Management

I dag är det vanligt att ett företag eller organisation får behov av att för en begränsad period tillföra speciell kompetens. Läs mer om Interim Management

Styrelserekrytering

Styrelserekrytering

Vi rekryterar styrelseledamöter utifrån en kartläggning och analys av uppdragsgivarens nuvarande och framtida verksamhet. Läs mer om Styrelserekrytering

Coaching och mentorskap

Coaching och mentorskap

Cesab erbjuder situationsanpassade coaching- program av varierande längd för chefer på olika nivåer. Läs mer om Coaching och mentorskap

Utbildning

Utbildning

Vi utbildar chefer, ledningsgrupper eller andra som har behov i olika företagsanpassade utbildningar. Läs mer om Utbildning

Vi förändras med tiden

Under årens lopp har vårt tjänsteutbud breddats som svar på förändrade behov hos våra uppdragsgivare och omfattar idag även en rad tjänster inom ledarskapsutveckling.

Att utse en nyckelperson är ett av de viktigaste beslut som fattas inom en organisation. Med Cesab som partner, garanteras en objektiv belysning av företagets behov och möjligheter.

Vi garanterar att...

 • Våra konsulter har gedigen erfarenhet av rekrytering.
 • Vi har ett stort kontaktnät inom olika branscher.
 • Vi har en väl utformad metodik, där vi bl a lägger stor vikt vid analys av företagets behov samt en väl genomarbetad searchteknik.
 • Vi skräddarsyr rekryteringar efter kundernas behov och erbjuder search, urval och personbedömning.
 • Vi använder endast beprövade test- och utvärderingsinstrument som är väl förankrade och utprövade för svenska förhållanden.
 • Vi följer våra branschföreningarnas regler gällande etik och sekretess, ESK och HRK.
 • Vi är bland de första företagen i Sverige som auktoriserats av HRK.
 • Vi följer STPs (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) riktlinjer vid testanvändning och våra konsulter har kunskap motsvarande STPs kriterier för svensk kvalitetssäkring/certifiering av testanvändare.
 • Vid searchrekrytering tillämpar vi 1 års garanti, vilket innebär att vi utan tillkommande arvode gör om rekryteringen ifall den kontrakterade kandidaten lämnar sin anställning inom 1 år.  
 • Esk
 • hrk
 • AAA