Verksamhetsutvecklare

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten

Rekryteringar

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. RKMs uppdrag i Norrbotten handlar om att samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik. RKM har också färdtjänstutredare som hanterar tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst i de kommuner i Norrbotten som lämnat över handläggningen till RKM. Läs mer på www.rkmbd.se

Vi söker en engagerad Verksamhetsutvecklare till att utveckla kollektivtrafiken i Norrbotten!

Myndigheten ser nu fram emot att anställa en engagerad Verksamhetsutvecklare som kommer att fortsätta arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Norrbottens län på lång och medellång sikt. Du kommer att ha ett nära samarbete och rapportera direkt till Myndighetschefen.

Som Verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta med frågor som rör hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till en önskad samhällsutveckling. Kollektivtrafikens samordning kommer att vara en viktig del i den utveckling som sker i Norrbotten, inte minst för att bidra till kompetensförsörjningen i länet. I arbetet med att utveckla kollektivtrafiken ingår frågeställningar inom ett brett spektrum såsom exempelvis samordning av trafikslag, trafikanalyser, tillgänglighetsfrågor samt information och kommunikation.

Du leder och deltar i arbetsgrupper och projekt som arbetar med utvecklingsuppdrag och utredningar rörande kollektivtrafiken i Norrbotten, som Region Norrbotten, kommuner, liknande aktörer i andra län och länder samt kollektivtrafikutövare i länet som exempelvis Länstrafiken i Norrbotten och kommunernas lokaltrafikbolag. Då rollen är en del av en politisk styrd verksamhet innebär det också dialog med ansvariga politiker. Det innebär kontakt med myndigheter, medborgare och intresseorganisationer.

Verksamhetsutvecklaren ansvarar för skapandet och förverkligandet av den strategiska och långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken som antagits i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

I rollen kommer du att ansvara för arbetet med trafikförsörjningsprogram samt uppföljning av detta. Andra uppgifter är att ta fram beslutsunderlag och genomföra utredning, trafikanalyser, omvärlds- och nyhetsbevakning, handlägga remisser samt ta fram underlag för den politiska organisationen.

Den nya Verksamhetsutvecklaren har en universitets- eller högskoleutbildning med adekvat bakgrund.

Meriterande är erfarenhet från strategiskt arbete med infrastrukturfrågor, mobilitet och kollektivtrafikplanering samt en god vana att arbeta i projektform. 

Vi lägger stor vikt till de personliga egenskaperna. Som person har du en god social kompetens och är relationsskapande för att kunna etablera och engagera kontakter, nätverk för samarbete och dialog. Du kommer att ha många kontaktytor såväl internt som externt, med bland annat den egna organisationen, regionen, kommuner, politiker. 

Vidare är du en driven och lösningsorienterad person som kan arbeta utifrån egna initiativ, både i grupp och självständigt.

Du är van att uttrycka dig i tal och skrift samt att arbeta såväl i grupp som självständigt.

Placeringsort är Luleå.

Sista ansökningsdag: 2023-09-10
  • Esk
  • hrk
  • AAA