Verksamhetschef

Region Västerbotten

Rekryteringar

Vi söker Verksamhetschef, Centrum för anestesi, operation och intensivvård
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Inom länskliniken Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på region-och länsnivå i nära samarbete och samverkan med övriga kliniker i länet. Kliniken ansvarar också för länets och regionens helikopter- och flygläkarjourverksamhet. Vid kliniken finns även ett kliniskt träningscentrum KTC. I klinikens uppdrag ingår att bedriva forskning, utveckling och undervisning. Läs mer på www.regionvasterbotten.se

Inom kliniken pågår ett arbetsmiljöarbete som under 2018 resulterat i följande målbild: Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger nu stort fokus på att fortsätta förankra den i verksamheten vilket blir ett viktigt arbete för den kommande verksamhetschefen.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten, potentialen och för verksamheten framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och för att frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef för Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet. Befattningen omfattar i övrigt vanligt förekommande beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga Norrlands regioner.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp. Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktigt för Region Västerbotten och som en del av Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbottens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav. Det är meriterande om du tidigare haft en ledande position inom hälso- och sjukvård.

Vi söker dig som har ett gott ledarskap, en förmåga att skapa struktur och som kan fortsätta utveckla verksamheten. Du har vidare förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare inom Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten som med andra verksamheter samt med externa aktörer. Vi ser också att du har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter och snabbt kan förändra ditt tillvägagångssätt utifrån rådande förutsättningar.

Vi söker dig som främjar samarbete över gränser och arbetar med ständig förbättring tillsammans med kompetent personal så att vi kan erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Detta i nära samarbete med universitetet där forskning, utveckling och utbildning bedrivs. Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning samt skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.

Erfarenhet krävs.

Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Stehn för mer information.

  • Esk
  • hrk
  • AAA