VD

Sunpine

Rekryteringar

"Hållbarheten är vår gröna tråd i allt vi gör"

SunPine föddes ur en engagerad entreprenörs innovationskraft och gick från bordsmodell till fullstor fabrik. I dag är bolaget ett världsledande bioraffinaderi med miljardomsättning som utvecklas och investerar i ny teknik och ny produktutveckling. Sunpine bygger på en svensk innovation vars huvudprodukt talldiesel reducerar CO2-utsläppen med upp till 90 procent och är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel – världens enda Svanen-märkta diesel.

Vision - SunPine skall från ett hållbart skogsbruk utvinna förnyelsebara produkter för framtidens samhälle.

AffärsidéSunPines process och medarbetare ska vara bäst på att tillvarata trädens essentiella komponenter för tillverkning av förnyelsebara produkter.

Värderingar

H– Hållbarhet

E– Engagemang

R– Respekt

Råvara och Process

Tallolja är en restprodukt från pappersindustrin, sulfatmassabruken. Talloljan är basen i framställningen av SunPines förnyelsebara produkter. Skogsindustrin levererar råvara till sågverk som försörjer byggindustrin med byggmaterial och till sulfatmassabruken som genererar råtalloljan, som är SunPines råvara. Råvaran värms upp i SunPines unika fabriksprocess och ut ur den processen kommer fyra kemiska produkter:

 • Talldiesel - Basen i Preems svanenmärkta gröna diesel. Sunpine levererar varje år 100 miljoner liter/100 000 m3. Under 2020 tas en ny produktionslinje igång som ökar produktionen med 50%
 • Harts - Förädlas av kunder till lim, trycksvärta, tejp, färg och väglinjer bland mycket annat
 • Bioolja - Sunpine leverar grön eldningsolja till industri för bland annat uppvärmning.
 • Terpentin - Förädlas av kunder till produkter inom parfymindustrin.
 • Fjärrvärme - egen restprodukt omhändertas och blir till fjärrvärme i Piteå 

Ägare

Sunpines ägare är industriella bolag med koppling till Sunpine och de äger 25% var.

 • Södra - Sveriges största skogsägarförening och en världsledande tillverkare av pappersmassa.
 • Sveaskog - Sveriges största skogsägare och ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle.
 • Preem - Sveriges största drivmedelföretag med över 600 tankställen för privatbilister och tung trafik i Sverige. Preem har två raffinaderier i Sverige, Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg.
 • Lawter är ett holländskt företag som ägs av Harima Chemicals (Japan). Stark position vad gäller kemiska produkter från tallolja

Nuvarande Organisation/Ledning

Idag är drygt 60 personer verksamma på SunPine i Piteå. För ytterligare information om bolaget besök - https://www.sunpine.se/

Profil VD Sunpine

Företaget har vuxit med god lönsamhet och står nu inför att bygga och starta upp sin andra fabrik på Haraholmen i Piteå. I takt med tillväxten finns ett behov av att stärka organisation och struktur i bolaget.

För detta söks nu en närvarande och visionär ledare som kan fortsätta bygga det vinnande laget. Har du erfarenhet av företagsledande roller inom processindustri eller annan högteknologisk tillverkning är det en fördel. Vi ser gärna också att du är marknadsorienterad och har utvecklat kundrelationer.

Du kommer att få arbeta med

 • Att säkerställa råvaruförsörjning
 • Säkerställa att nya fabriken/produktionslinjen blir tillgänglig och effektiv
 • Utveckla kund/marknad/affär
 • Digitalisering –för att:
  • för att bibehålla effektivitet i produktion
  • säkerställa att tillgång till relevant data för analys/beslut
  • utveckla den interna kommunikationen i samband med att företaget växer

Du har en för uppdraget lämplig universitetsutbildning, förslagsvis inom teknik, ekonomi/marknad och/eller ledarskap. Du är branschkunnig och är tekniskt och affärsmässigt kreativ. Vidare har du kunskap i strategiskt ledningsarbete och gärna erfarenhet av att arbeta och rapportera direkt till en styrelse. Du är van att representera och kan hantera situationen som offentlig person.

Placeringsort - Piteå

Sista ansökningsdag: 2019-12-08
 • Esk
 • hrk
 • AAA