VD Sverige

Wibax Group AB

Rekryteringar

Wibax Group AB består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin inom Europa.Vi är också problemlösare som utvecklar nya produkter och applikationer i nära samarbete med kund - och alltid med hållbarhet i fokus. 

Med strategiskt placerade terminaler i hela Sverige och Finland kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar med bästa service. Vi arbetar för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande och de miljömässigt bästa alternativen. För oss är detta God Kemi.

Wibax Group AB har ca 280 anställda. Läs mer på www.wibax.com 

Årets företagare i Piteå: "Vi ångar på" – Norrbottens Affärer (norrbottensaffarer.se)

Wibax Group AB söker VD Sverige

Vill du leda ett framtidsinriktat bolag som är i stark utveckling?

Som VD för Wibax Sverige ansvarar du för att driva, leda och utveckla Wibax koncernens verksamhet och affärer utifrån ägarnas och styrelsens uppsatta mål, samt verkställa styrelsens beslut. Du har personalansvar för tjänstemännen inom ledningsgruppen och rapporterar till VD för Wibaxkoncernen.

I rollen ansvarar du för:

  • att verkställa de strategiska planerna som styrelsen fastställt.
  • att löpande rapportera hur planer genomförs och vilka investeringar som verkställs.
  • att följa koncernens ekonomiska resultat.
  • att driva organisations- och bemanningsfrågor.
  • att delta i planeringen av koncernens strategiska affärsutveckling.
  • att ta fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt vara föredragande.

Den nya VD:n bör ha en högskoleutbildning, inom kemi, teknik, ekonomi eller motsvarande via erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av arbete i en chefsposition på företagsledande nivå, gärna från arbete inom marknad, försäljning och/eller affärsutveckling samt ledningsgruppsarbete.

Du har en stark strategisk förmåga, en god känsla för affärer med ett genuint intresse för ledarskap och organisationsutveckling.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och har en god förmåga att leda och engagera dina medarbetare mot uppsatta mål.
Du bidrar med ett tydligt ledarskap där coaching, kommunikation, struktur, målstyrning samt uppföljning är centrala delar.

Du kommer att ha många interna och externa kontakter, varför arbetet kräver att du kan kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska. Placeringsort är Piteå.

Välkommen att kontakta Executive Search Konsult Katarina Stehn, 070- 355 36 33.

 

  • Esk
  • hrk
  • AAA