Underhållschef

Setra Group

Rekryteringar

 

Setras enhet i Malå står inför en spännande och kraftig expansion i och med beslutet att investera ca 390 Mkr för en fördubblad produktionskapacitet och förbättrad kvalitet på sina slutprodukter. Hela produktionslinjen blir toppmodern med ett nytt timmerintag, en ny såglinje, uppdaterat justerverk och en ny torkanläggning.

Nu söker vi en utvecklingsinriktad underhållschef med stort fokus på säkerhet och förbättringsarbete.

Som underhållschef har du det övergripande ansvaret att leda och fortsätta utveckla underhållsavdelningen i Malå så att fastställda mål uppfylls och succesivt utmanas och överträffas. Tillsammans med avdelningens 9 medarbetare förväntas du driva utveckling och ständiga förbättringar inom säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet.

För oss är underhåll av vår anläggning strategiskt viktigt för att säkerställa en säker och stabil produktion och som underhållschef har du också en viktig roll att förbereda underhållsorganisationen så att kompetens och förmåga är på plats när den nya toppmoderna produktionslinjen driftsätts i slutet av 2024. Investeringen genomförs parallellt som nuvarande produktionslinje är i drift och som underhållschef blir du en nyckelperson mellan enheten och Setras centrala teknikavdelning som har ansvar för att genomföra investeringen.

I rollen som underhållschef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till platschefen. Du blir en viktig del i enhetens framtida utveckling.

Du har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning och erfarenhet av underhållsarbete i en industriell miljö. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som genomsyras av din vilja och förmåga att utveckla verksamhet och medarbetare. Du har också en förmåga att skapa förtroende hos din omgivning och du etablerar och utvecklar relationer genom respekt och samarbete. För dig är det naturligt att jobba långsiktigt med tydligt uppsatta mål som du är bra på att kommunicera och få ett engagemang i organisationen att uppnå. Har du dessutom en erfarenhet som chef är det meriterande.

Du har goda kunskaper av ett systematiskt förbättringsarbete där alla medarbetare är involverade och du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.

Din personlighet samspelar med Setras värderingar: Engagemang, Nytänkande och Ansvar.

Om Setra

Setra – en Grönsam partner.

Vi är ett av Sveriges största träindustriföretag och har cirka 800 anställda. I vår koncern ingår åtta sågverk, två förädlingsenheter – varav en finns i Storbritannien, huvudkontor och försäljningskontor i Sverige samt sju olika försäljningskontor utomlands.

I våra anläggningar tillverkar vi sågade och förädlade trävaror, samt bioprodukter, av gran och furu från svenska skogar. Med hjälp av stor kunskap, nytänkande, hög industriell kapacitet och smarta processer förvandlar vi skogsråvaran till klimatsmarta produkter av rätt kvalitet för alla våra kunders behov. Och på så sätt hjälper vi fler av våra kunder att bli mer grönsamma, varje dag.

Läs mer om Setra på www.setragroup.com

  • Esk
  • hrk
  • AAA