Senior Gruvkompetens

Kaunis Iron

Rekryteringar

 

Kaunis Iron är ett nytt och modernt gruvbolag i Pajala. Bolaget driver dagbrott och bryter järnmalm som sedan förädlas och säljs på världsmarknaden. Det unika järnmalmskoncentratet är med sina kvalitets- och miljöfördelar kraftigt efterfrågad bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produktion, en stark kultur, en skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass, intar Kaunis Iron en position som innovativ uppstickare på den globala marknaden Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska entreprenörer. Mer information om bolaget hittar du här: www.kaunisiron.se

Vill du utveckla världens mest hållbara järnmalm tillsammans med Kaunis Iron? Kaunis Iron arbetar fokuserat för att fylla hållbarhetsbegreppets tre områden: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Kaunis Iron är den nya tidens gruva, och ambitionen är att utveckla världens mest hållbara järnmalm.

Nu söks du som vill anta utmaningen tillsammans med Kaunis Iron när dom nu tar nästa steg. Bolaget förbereder att ta två nya dagbrott i drift och bygger nu en gruvnäring för kommande generationer.

Kaunis Iron söker seniora chefer, ledare och specialister till gruvan i Kaunisvaara!

Har du erfarenhet av dagbrott inom:

  • gruvmätning
  • bergmekanik
  • långtidsplanering
  • kanske arbetar som bergsingenjör

- och har hjärtat i gruvindustrin, är du kanske rätt person att ta nästa kliv med Kaunis Iron. Då ska du inte tveka att höra av dig.

Sista ansökningsdag: 2021-01-31
  • Esk
  • hrk
  • AAA