Rektor/VD

Sverigefinska folkhögskolan

Rekryteringar

 

Sverigefinska folkhögskolan ligger i Haparanda, precis på gränsen till Finland och systerstaden Tornio och är ett mångsidigt kulturcentrum vid svensk-finska gränsen. Det gränsöverskridande samarbetet är ett betydande inslag i verksamheten. Folkhögskolan bildades 1973 och erbjuder unika och kvalitativa utbildningar.

Idag drivs skolans utbildningar inom vitt skilda områden även om de flesta har en stark estetisk prägel. Alla utbildningar fylls med inslag som ger dig både nya och praktiska erfarenheter.

Som folkhögskola är målet med utbildningarna inte bara att ge ökade kunskaper; det är även att låta deltagaren utvecklas som person samt att ge både inspiration och möjlighet för deltagaren att ta sig vidare – antingen mot studier på högre nivå eller ut i yrkeslivet.

Utöver den centrala folkbildningen har Sverigefinska folkhögskolan en bred verksamhet som bla. innefattar restaurang och uthyrningsverksamhet, konferenser, uppdragsutbildningar och projektverksamhet. Läs mer på svefi.net

Vi söker en Rektor/VD som drivs av utvecklingsarbete

Som Rektor/VD för Sverigefinska folkhögskolan är du en utåtriktad, nätverksbyggare som är öppen för nya idéer och tror på folkhögskolans pedagogiska ledarskap. Tillsammans med medarbetarna, ska du fortsätta att driva och utveckla skolans verksamheter.  

Om tjänsten: 
Som Rektor/VD har du ett övergripande ansvar för hela verksamheten, ekonomi, budget, personalansvar, arbetsmiljö, finansieringsansökningar, kursplanering och uppdragsverksamhet.

Du är direkt underställd styrelsens ordförande, som du rapporterar till. 

Vi söker dig som:  

  • Är förtrogen med folkhögskolan och folkbildningens bärande idé.
  • Har ett brett intresse för kulturens olika uttrycksformer och dess betydelse i samhällslivet.
  • Har kunskaper och ett stort engagemang i det svensk-finska samarbetet och vill utveckla det.
  • Är en erfaren och tydlig ledare.  
  • Har ett starkt engagemang och ansvarstagande för verksamhetens utveckling och ekonomi.

Du ska ha erfarenhet av personalansvar i ledande befattning och erfarenhet av att ta fram mål som implementeras i verksamheten.

Som Rektor/VD kommer du ha många interna och externa kontakter, varför arbetet kräver att du förutom svenska och engelska har goda kunskaper i finska.

Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning - gärna med pedagogisk inriktning. 

Andra viktiga egenskaper är strategiskt tänkande och en förmåga till helhetssyn som gynnar alla delar av verksamheten.   

Sverigefinska folkhögskolan är en stimulerande arbetsplats, med en kreativ kulturkärna i grunden, där du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och växa tillsammans med deltagare, personal och styrelse. 

Sista ansökningsdag: 2022-09-19
  • Esk
  • hrk
  • AAA