Projektcontroller

SWERIM

Rekryteringar

Swerim är ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Verksamheten finansieras dels via egna konsultintäkter och dels via anslag från främst EU och Vinnova och omsätter i dag cirka 300 Mkr. Swerim har cirka 200 anställda med verksamhet i Stockholm och Luleå. Läs mer på www.swerim.se

Arbetsuppgifter och ansvar

I rollen som projektcontroller får du tillsammans med kollegor en nyckelroll i arbetet med att ständigt utveckla, förbättra och säkerställa verksamhetens lönsamhet och affärsmässighet. Du får en bred och spännande roll med breda kontaktytor – internt och externt – som bland annat innebär:

  • Löpande stötta och coacha forskare, projektledare och avdelningschefer i ekonomiska frågor, riktlinjer och regelverk
  • Ekonomisk redovisning och uppföljning - internt och externt
  • Rapportering till finansiärer
  • Ifrågasätta och utveckla nya arbetssätt
  • Delta i och driva utvecklingsprojekt tillsammans med kollegor
  • Kunskapsförmedling – medvetandegöra och påvisa samband

Verksamheten befinner sig i ett nytt och spännande skede och här får du möjligheten att i en central roll – i en engagerad och positiv arbetsplats - vara med och bygga upp, utveckla och förnya med din kompetens och erfarenhet som bas.

Du är en del av ekonomifunktionen med placering i Luleå och rapporterar till Ekonomichefen.

Din bakgrund

Vi ser gärna att du har en civilekonomexamen och minst 5 års arbetslivserfarenhet från ett tjänsteföretag. Du har goda kunskaper i redovisning och en gedigen erfarenhet av att följa upp och analysera en projektverksamhet där du har utvecklat ledaregenskaper och en god pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga och att du med öppenhet och nyfikenhet kan skapa och utveckla relationer. Du trivs med att ta ansvar och för dig är det självklart att ta ägarskap för frågor och att skapa konkreta resultat.

Det är meriterande om du arbetat i och förstår komplexiteten i en anslagsfinansierad verksamhet med externa kravställare. Du är väl insatt i frågor som rör IT-system kopplade till redovisning och uppföljning och har du jobbat med Visma och Visma Control så är det ett extra plus.

Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Stehn för mer information.

Sista ansökningsdag: 2019-12-04
  • Esk
  • hrk
  • AAA