Platschef

Kaunis Iron

Rekryteringar

Med nya svenska ägare och ett starkt lokalt engagemang har vi åter startat järnmalmsgruvan i Pajala. Vi gör det under namnet Kaunis Iron AB. Vårt unika järnmalmskoncentrat har med sina kvalitets- och miljöfördelar redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk. Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. 

Läs mer på www.kaunisiron.se 

Kaunis Iron söker en ny platschef till Kaunisvaara. Verksamheten är inne i en expansiv fas och nuvarande platschef övergår till att arbeta med strategiska frågor i koncernledningen. Här kommer du ha ansvaret för att samordna, planera, leda och utveckla verksamheten tillsammans med dina underställda chefer inom gruva, anrikning och gruvplanering.

Du har idag direkt personalansvar för sex personer. Drygt 200 personer är sysselsatta i verksamheten inklusive entreprenörer. Ditt ansvar blir att leda verksamheten med fokus på säkerhet, produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet baserat på den produktionsplan du tillsammans med koncernledningen fastställer. I dina arbetsuppgifter ingår också att säkerställa att verksamheten drivs på ett effektivt sätt och verka utifrån ett hållbarhetsperspektiv genom säkerställande av rutiner, riskbedömningar och utredningar. Du leder arbetet med att utveckla det systematiska förebyggande underhållet både gällande maskiner och anläggningar. I detta ingår även att säkerställa verksamhetens efterlevnad utifrån lagar och förordningar inom bl a elsäkerhet, dammsäkerhet, yttre miljö och arbetsmiljösäkerhet. Du har även en central roll i att tolka, diskutera och förhandla kontraktsfrågor med entreprenörer.

Under 2020 ligger en stor del av utvecklingsområdet i att växa enligt dom investeringar som nu görs, organisationen utökas bland annat med ca 25 medarbetare.

Kaunis Iron strävar mot en ständigt säkrare arbetsplats för medarbetare och entreprenörer vilket är ett starkt fokusområde. I rollen ansvarar du för fortsatt utveckling av säkerhetskulturen. 

Du kommer att vara direkt underställd VD, Klas Dagertun och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Kaunis Iron har utvecklade stödfunktioner inom HMS, HR och ekonomi till din hjälp.

Vi söker dig med examen från relevant akademisk utbildning samt gedigen ledarerfarenhet. Du har sannolikt med dig lång erfarenhet och stort intresse för produktion inom gruv- eller tung industri och en bred och djup kunskap vad gäller för dagbrottsverksamhet. Du har god personlig mognad och ett naturligt intresse för människor. Som ledare är du kommunikativ, engagerande, tydlig och målinriktad. Du vill gärna leda via mål och har en drivkraft att ligga i förhandsläge.

Erfarenhet av gruvverksamhet och arbete med långsiktiga och kapitalintensiva projekt är meriterande.

Vi ser att du delar de värderingar Kaunis Iron har gällande säkerhet och arbetsmiljö.

Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift, samt innehar B-körkort, då detta är ett krav.

 

Sista ansökningsdag: 2020-02-16
  • Esk
  • hrk
  • AAA