Platschef

Setra Group

Rekryteringar

 

Setras enhet i Malå står inför en spännande och kraftig expansion i och med beslutet att investera ca 390 Mkr för en fördubblad produktionskapacitet och förbättrad kvalitet på sina slutprodukter. Hela produktionslinjen blir toppmodern med ett nytt timmerintag, en ny såglinje, uppdaterat justerverk och en ny torkanläggning. 

Din roll

Som platschef har du det övergripande ansvaret att leda och fortsätta utveckla verksamheten i Malå så att fastställda mål uppfylls och succesivt utmanas och överträffas. Tillsammans med enhetens dryga 80 medarbetare förväntas du driva utveckling och ständiga förbättringar inom säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet. Du har 5 direktrapporterande chefer och specialister samt budget och lönsamhetsansvar för enheten.

Som platschef har du en avgörande roll i att säkerställa verksamhetens resultat och förbereda organisationen så att kompetens och förmåga är på plats när den nya toppmoderna produktionslinjen driftsätts i slutet av 2024. Investeringen genomförs parallellt som nuvarande produktionslinje är i drift och som platschef blir du en nyckelperson mellan enheten och Setras centrala teknikavdelning som har ansvar för att genomföra investeringen.

I rollen som platschef ingår du i företagets produktionsledningsgrupp och rapporterar till Setras Produktion- och Hållbarhetsdirektör. Du kommer att ha ett nära samarbete med platscheferna vid Setras övriga produktionsenheter.

Om dig

Vi söker dig som är en utvecklingsorienterad ledare och har ett coachande förhållningssätt. Du har en akademisk utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Som ledare har du erfarenhet av en roll med ansvar för budget- och lönsamhet liksom samverkan med fackliga organisationer. Du har genom ditt ledarskap och goda kommunikativa förmåga lätt att skapa förtroende hos din omgivning och du etablerar och utvecklar relationer genom respekt och samarbete. För dig är det naturligt att jobba långsiktigt med tydligt uppsatta mål som du är bra på att kommunicera och få ett engagemang i organisationen att uppnå.

Du har goda kunskaper av att leda och driva ett systematiskt förbättringsarbete där alla medarbetare är involverade och du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.

Din personlighet samspelar med Setras värderingar: Engagemang, Nytänkande och Ansvar.

Om oss

Setra – en Grönsam partner.

Vi är ett av Sveriges största träindustriföretag och har cirka 800 anställda. I vår koncern ingår åtta sågverk, två förädlingsenheter – varav en finns i Storbritannien, huvudkontor och försäljningskontor i Sverige samt sju olika försäljningskontor utomlands.

I våra anläggningar tillverkar vi sågade och förädlade trävaror, samt bioprodukter, av gran och furu från svenska skogar. Med hjälp av stor kunskap, nytänkande, hög industriell kapacitet och smarta processer förvandlar vi skogsråvaran till klimatsmarta produkter av rätt kvalitet för alla våra kunders behov. Och på så sätt hjälper vi fler av våra kunder att bli mer grönsamma, varje dag.

Läs mer om Setra på www.setragroup.com

  • Esk
  • hrk
  • AAA