Platschef Luleå

Normet Scandinavia AB

Rekryteringar

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som drivs av en passion att erbjuda ständiga förbättringar inom sina produktområden. Företaget erbjuder produkter och processer for underjordsarbete till gruv- och anläggningsindustrin. Normet kännetecknas av handlingskraft, entreprenörsanda, snabb/agil beslutsanda och en affärsdriven kultur. Normet som har sitt ursprung i Finland på 1950-talet är idag en global aktör med verksamhet på 50 platser i 28 länder. Bolaget omsatte 2018 ~310 MEURO och har över 1200 anställda. Läs mer om företaget på www.normet.com

Som ett led i att komma kunderna i norra delarna av Sverige och Finland närmare har Normet beslutat att starta tillverkning av produkter i Luleå vilket tidigare har kommunicerats i tex Norrbottens Kuriren (Artikel om Normets etablering). Arbetet att färdigställa lokaler pågår och Normet rekryterar nu en essentiell roll för denna etablering:

Operativ Platschef Luleå – Normet Scandinavia AB

Som Platschef på Normet i Luleå kommer du att vara med i uppbyggnaden av verksamheten. Rekrytering av ett team förväntas påbörjas under q3 2019. Du kommer i rollen att ansvara för driften i en modern och till stor del automatiserad tillverkning. I anläggningen kommer det att ske tillverkning av produkter för bergförstärkning samt beredning av tillsatsmedel och acceleratorer för betong. Båda dessa produktlinjer stöder andra delar i Normets produktportfölj/processer. Rollen rapporterar till VD Normet Scandinavia AB.

Som operativ Platschef blir huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter:

 • Leda den dagliga verksamheten, planera resurser och scheman samt deltaga operativt om så behövs.
 • Produktionsplanering tillsammans med försäljning/controller – säkerställa att volym och kvalitet i produktionen uppnås.
 • Koordinering/inköp av inkommande råvaror samt logistik av utgående produkter
 • Planera service/underhåll av anläggningen
 • Säkerställa att hälsa, miljö och säkerhet håller ställda krav enligt Normets standard och certifieringar men också lokala legala krav.
 • På sikt kommer ansvaret även omfatta att motsvarande tillverkning av byggnadskemikalier i Norge sker enligt koncernens standarder

 För att bli lyckosam i rollen ser vi att du är en ledare som:

 • är synlig i verksamheten och har en stark social ådra
 • är prestigelös och leder som en förebild
 • är operativ och snar till beslut

 Du har erfarenhet/innehavare av:

 • God förståelse för produktionsprocess/flöden
 • God erfarenhet av mekanisk och/eller kemisk produktion
 • Erfarenhet av att leda framgångsrikt, självständigt team av medarbetare
 • Kunskaper i engelska (skriftlig och muntlig) – rapportering sker till stor del på engelska och för en del personer utanför Luleå är engelska arbetsspråket.
 • Förarkort för hjullastare/truck ett plus
 • IT-kunskaper: MS Office samt e-post
Sista ansökningsdag: 2019-09-08
 • Esk
 • hrk
 • AAA