Platschef Envigas

Envigas

Rekryteringar

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Den måste få en lösning och det är ett globalt åtagande. Envigas har ett ambitiöst mål om att hjälpa industrin att ställa om till en mer hållbar produktion. Bolaget bygger, äger och driftar storskaliga pyrolysanläggningar för produktion och förädling av biokol och biobaserad gas. Som insatsråvara används skogsrestprodukter och grön el. Målsättningen är att leverera produkter av högsta kvalitet primärt anpassade till den metallurgiska industrin. Med hjälp av Envigas produkter kan kunderna uppnå påtagligt sänkta CO2-emissioner.

Det händer enormt mycket inom den metallurgiska industrin för att minska klimatpåverkan från dess processer och produkter. Bland de största satsningarna är det nu aktuella Hybrit-projektet som ska framställa fossilfri järnsvamp med hjälp av vätgas. Men för att producera ett helt fossilfritt stål räcker det inte med att byta reduktionsprocess till vätgas, det krävs även ett grönt kol för att göra stålet hållfast. Det finns även fler liknande applikationer inom den metallurgiska industrin som behöver grönt kol för att kunna ställa om.

I januari 2019 driftsattes bolagets första R&D-anläggning i Bureå utanför Skellefteå. Anläggningen har sedan dess varit i drift och är en viktig del för att kunna, tillsammans med industrin, utveckla ett biokol som är anpassat för deras applikationer. Parallellt med detta har bolaget även byggt en ny storskalig anläggning i samma lokaler. Läs mer på: www.envigas.com

För att vara med på den spännande resan att ta anläggningen i Bureå till nästa nivå så söker Envigas sin nästa platschef, man ser helst en person som brinner för att göra skillnad på riktigt!

Vi söker nu Envigas nästa platschef som får i uppgift att bygga och rekrytera en stark och långsiktig organisation för kontinuerlig drift. Ditt arbete kommer innefatta att bygga en bolagskultur och ta fram, samt implementera rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

I rollen som platschef i Bureå har du ett övergripande ansvar att säkra den lokala verksamheten med uppsatta mål samt att verksamheten bedrivs på ett systematiskt sätt som följer lagar och regler samt kännetecknas av hög säkerhet och en god arbetsmiljö.

Vi söker efter en person som proaktivt arbetar och drivs av förändringsarbete samt att ständigt förbättra leveransen inom ditt ansvarsområde. Du har lätt för att samarbeta och är tekniskt kunnig inom området.  

För att lyckas i rollen behöver du klara att hantera många komplexa frågor, skicklig på att prioritera samt vara kreativ i ditt sätt att hitta nya möjligheter, lösningar och infallsvinklar.

Som Platschef blir dina huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter:

 • Leda den dagliga verksamheten enligt bolagets uppsatta plan, planera resurser och scheman samt deltaga operativt om så behövs.
 • Säkerställa och ansvara för bolagets rekrytering och hantering av personalfrågor
 • Produktionsplanering– säkerställa att volym och kvalitet i produktionen uppnås.
 • Planera och ansvara för uppsatta system, rutiner samt service och förebyggande underhåll av anläggningen
 • Säkerställa att hälsa, miljö och säkerhet håller ställda krav enligt Envigas standard och certifieringar men också lokala legala krav.

 För att bli lyckosam i rollen ser vi att du är en ledare som är:

 • Synlig i verksamheten med en stark kommunikativ förmåga
 • Strukturerad i tanke och handling
 • Affärsmässig
 • Teamspelare
 • En skicklig ledare som agerar som en förebild
 • Intresserad av processer, operativt arbete med snabba beslutsprocesser

 Du har erfarenhet/innehavare av:

 • Erfarenhet av att leda framgångsrikt, självständigt team av medarbetare
 • God förståelse för produktionsprocess/flöden
 • God erfarenhet av kemisk produktion
 • Goda kunskaper i engelska, såväl i skrift som muntligen   

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Bureå där du är direkt underställd bolagets verkställande direktör

Vill du vara en del av en växande grön industri? 

Välkommen att kontakta chefsrekryterare Tomas Blomster, 076-636 57 60.  

Sista ansökningsdag: 2021-05-02
 • Esk
 • hrk
 • AAA