Managing Director

Wibax Logistics

Rekryteringar

Wibax Group affärsidé är att sälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor i bulk. Råvaruinköpen sker globalt.

Vårt logistikföretag i Sverige, Wibax Logistics AB, med ca 140 anställda, hanterar koncernens totala logistikbehov samt erbjuder logistiklösningar till externa kunder. Med strategiskt placerade terminaler i hela landet och en heltäckande tankbilsflotta kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med bästa service.

GOD KEMI är vårt samlade begrepp som sammanfattar Wibax värderingar, kunskap och marknadsroll samt ställer högsta krav på säkerhet, kvalitet och miljö. God kemi innebär att vi lovar våra kunder och omvärld att alltid arbeta för en hållbar utveckling med ett optimalt resursutnyttjande, så liten miljöpåverkan som möjligt och de miljömässigt bästa alternativen.

Effektiv logistik innebär färre tomma returtransporter, minskad bränsleförbrukning och lägre belastning på klimat och miljö jämfört med alternativen. Trygghet, erfarenhet, service och hög kunskapsnivå skall ge kunden den bästa lösningen med bästa miljöval, hög säkerhet och god totalekonomi. Läs mer på www.wibax.com

Vill du leda ett framtidsinriktat logistikbolag i en koncern som är i stark utveckling och tillväxt?

Din roll

Som Managing Director för Wibax Logistics ansvarar du för att driva, leda och utveckla bolagets verksamhet och affärer utifrån ägarnas och styrelsens uppsatta mål.

Logistik är en stor del av Wibax affären och du får en nyckelroll i koncernens fortsatta utveckling och tillväxt. Bolaget omsätter ca 400 Msek har ca 140 medarbetare varav 4 är direktrapporterande till dig. Du rapporterar till VD Wibax Sverige och ingår i ledningsgruppen för Sverige.

 I rollen som MD ansvarar du för:

  • att ta verksamheten till uppsatta mål genom egen tillväxt och nya avtal.
  • att skapa affärslösningar, ta marknadsandelar och skapa långsiktiga kundrelationer.
  • att tillse så att kvalitet och säkerhet levereras i tjänsterna.
  • att utveckla organisationen och skapa en teamkänsla på alla nivåer i bolaget.

Om dig

Den nya VD:n bör ha en högskoleutbildning inom teknik/ekonomi eller motsvarande via erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av arbete i företagsledande nivå, gärna med industriell bakgrund från arbete inom logistik och/eller affärsutveckling. Du har entreprenöriell förmåga, en god känsla för affärer med ett genuint intresse för teknik, ledarskap och organisationsutveckling.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som drivs av utvecklings- och förbättringsarbete. I din ledarroll och har du en god förmåga att inspirera och få med dig medarbetarna och organisationen mot uppsatta mål.

Du bidrar med ett tydligt ledarskap där coaching och kommunikation samt uppföljning är centrala delar.

Du kommer att ha många interna och externa kontakter, varför arbetet kräver att du kan kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska. Placeringsort är Piteå.

Välkommen att kontakta Executive Search Konsult Katarina Stehn, 070-355 36 33

  • Esk
  • hrk
  • AAA