Head of Purchasing

Wibax Group AB

Rekryteringar

 

WIBAX - En hållbar kemikalieleverantör

Wibax affärsidé är att sälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor i bulk. Råvaruinköpen sker globalt. 

Med strategiskt placerade terminaler i Sverige och Finland kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar med bästa service. Vi arbetar för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande och de miljömässigt bästa alternativen. För oss är detta God Kemi.

Wibax Group AB har ca 280 anställda. Läs mer på www.wibax.com 

Wibax Group AB söker Head of Purchasing

Vill du vara en nyckelperson i Wibax där du är med och påverkar den framtida tillväxten? 

Inom Wibax har funktionen för Purchase - Sourcing en central betydelse som global sourcingaktör av råvaror till koncernen. Förädlingen sker till stor del via Wibax förmåga att erbjuda effektiva och kundanpassade lösningar inom logistik, transport och lagerhållning.

Funktionen Purchase – Sourcing har ett stort kommersiellt fokus och Wibax sourcar ca 400 000 ton kemikalier årligen och omsätter ca 1,8 miljarder. Stora produktgrupper är lut, svavelsyra, MFA, salt, tallbäck och leverantörerna av dessa produkter verkar på en internationell marknad. I funktionen ingår även lager-och kvalitetsansvar för Wibax koncernens produkter

Som Head of Purchasing ansvarar du för att leda och utveckla Wibax koncernens funktion för Purhcase – Sourcing som är en affärs- och tradingdriven funktion. Du har resultatansvar och personalansvar för 10 medarbetare och rapporterar till Chief Business Officer.

I rollen ansvarar du huvudsakligen för:

  • att arbeta strategiskt med långsiktiga och hållbara planer för funktionen.
  • att samordna och säkerställa en trygg råvaruförsörjning för koncernen.
  • att ansvara för att funktionen når och överträffar uppsatta ekonomiska mål.
  • ansvara för leverantörsförhandlingar, utveckla och vårda långsiktiga leverantörsrelationer.
  • att leda och coacha medarbetarna och tillsammans skapa en bra, resultatinriktad arbetsmiljö med hög trivsel.

Du har en högskoleutbildning, företrädelsevis som Civilingenjör/Civilekonom eller motsvarande via erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av arbete i en chefsposition, gärna från basindustrin/energibranschen. Meriterande är erfarenhet från sourcing/trading av produkter, internationell råvaruförsäljning, marknad, försäljning och/eller affärsutveckling.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och bidrar med ett tydligt ledarskap där du med ett högt engagemang coachar och dina medarbetare mot uppsatta mål. Vidare har du en stark strategisk förmåga, en god känsla för affärer, gedigen förhandlingserfarenhet och drivs av utvecklingsinriktat arbete.

Du kommer att ha många interna och externa kontakter, varför arbetet kräver att du kan kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska. Placeringsort är Piteå.

Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Executive Search Konsult Katarina Stehn, 070- 355 36 33.

 

Sista ansökningsdag: 2023-01-31
  • Esk
  • hrk
  • AAA