Gruvchef

Kaunis Iron

Rekryteringar

 

Kaunis Iron är ett nytt och modernt gruvbolag i Pajala. Bolaget driver dagbrott och bryter järnmalm som sedan förädlas och säljs på världsmarknaden. Det unika järnmalmskoncentratet är med sina kvalitets- och miljöfördelar kraftigt efterfrågad bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produktion, en stark kultur, en skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass, intar Kaunis Iron en position som innovativ uppstickare på den globala marknaden. Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska entreprenörer. Mer information om bolaget hittar du här: www.kaunisiron.se

För att fortsätta den starka framgången och fortsatt ökad produktion söker Kaunis Iron nu en:

Gruvchef

 

Du kommer att leda och utveckla verksamheten, brytningsprocessen, i gruvan. Kaunis Iron strävar mot en ständigt säkrare arbetsplats för medarbetare och entreprenörer vilket är ett starkt fokusområde. I rollen ansvarar du för fortsatt utveckling av säkerhetskulturen samt efterlevnad av företagets värderingar. Inom Kaunis är alla engagerade, omtänksamma och inkluderande. Alla hjälper varandra med ett öppet sinne i det dagliga arbetet. Du har idag underhållschef för mobila maskiner, produktionschef samt gruvplaneringschef direkt underställd dig:

Du har det övergripande ansvaret för ca 200 personer på området med de olika entreprenörer som anlitas. Arbetet innebär både att jobba med frågor av strategisk karaktär och operativa frågor. Du ansvarar för gruvans verksamhet med arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Du leder arbetet med planering, produktion och underhåll av våra maskiner. Du kommer även arbeta med översyn av avtal, vara delaktig i bolagets tillståndsprövningar och framtagande av långsiktiga planer. Allt detta tillsammans med gruvans olika specialister och entreprenörer. Under 2021 ligger en stor del av utvecklingsområdet i att sätta organisationen och arbeta för stabilare produktion på ett kostnadseffektivt sätt. Du rapporterar till platschefen, Dick Jonasson och ingår i verksamhetens ledningsgrupp på site. Kaunis Iron har utvecklade stödfunktioner inom HMS, HR och ekonomi till din hjälp.

Kompetens/Erfarenhet:

 • examen från relevant akademisk utbildning
 • gedigen ledarerfarenhet
 • lång erfarenhet och stort intresse för produktion inom gruvindustri
 • meriterande med kunskap vad gäller dagbrottsverksamhet.
 • svenska och engelska väl i tal och skrift
 • innehar B-körkort

Egenskaper:

 • god personlig mognad
 • naturligt intresse för människor
 • ledarstilen är kommunikativ, engagerande, tydlig och målinriktad

Då verksamheten bedrivs på gruvområdet i Kaunisvaara utgår rollen från orten och kräver hög närvaro.

Sista ansökningsdag: 2021-03-21
 • Esk
 • hrk
 • AAA