Gruppchef

Swerim AB

Rekryteringar

Swerim är ett metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi har ca 200 medarbetare som jobbar med bland annat processmetallurgi, processintegration, värmning, bearbetning samt miljö- och energiteknik. Swerim är ett metallforskningsinstitut med stort nätverk och många internationella kontakter. Våra medarbetare drivs av viljan att förändra och skapa en mer hållbar värld. Lägre energiförbrukning, bättre resursutnyttjande, minskade utsläpp samt kostnadseffektivare tillverkning av produkter med hög kvalité är frågor som engagerar. Industrins och samhällets intressen ger oss spännande utmaningar varje dag. Läs mer på www.swerim.se

Affärsområdet Pilot & Demo söker dig som vill vara med och bidra till teknik- och innovationsutveckling för att möta industrins och framtidens samhällsutmaningar i en roll som:

Gruppchef el, instrument & automation

För att nya idéer till produkter och processer ska kunna utvecklas och nå sin marknad behöver det först testas och demonstreras under verkliga förhållanden. Inom avdelningen sker, i samarbete med kunder, hela eller delar av testprocessen. Vi arbetar operativt med vår pilotutrustning i de flesta kända metallurgiska processer samt processer för värmning och bearbetning av metaller. Vi bygger om och anpassar vår anläggning för att passa kundens förhållanden och utvecklar processer i en skala som gör dem överförbara till kundens tillverkningsprocesser. Pilot och demo stöttar projekten i uppbyggnads-/förberedelsefas, under utförandet och i efteranalysen.
Inom gruppen el, instrument & automation arbetar idag 8 personer i roller som automationsingenjörer, elektriker och instrumenttekniker. Gruppen jobbar mycket nära de övriga medarbetarna inom avdelningen (ca 40 personer) och övriga medarbetare på företaget.

Rollbeskrivning/arbetsbeskrivning
Som gruppchef ingår du i affärsområdets ledningsteam tillsammans med de övriga gruppcheferna och rapporterar till affärsområdeschefen för Pilot & Demo.
Du leder eller deltar även i försöks-, underhålls- och investeringsprojekt i nära samarbete med interna kollegor och Swerims industriella partners. Arbetet är mycket varierande vilket kan innebära att uppdragen och arbetsområdet kan komma att förändras över tid. Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Att som chef ansvara för verksamhet, personal & ekonomi.
• Ansvara för utveckling av verksamheten inom gruppen.
• Ansvara för det förebyggande arbetet för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.
• Leda och delta i projekteringsarbeten och investeringar.
• Planera förebyggande underhåll på pilotutrustningen och upprätta drifts- och underhållsrutiner.
• Arbeta som projektledare i utvalda projekt.
• Utarbeta tekniskt underlag och kostnadsförslag för projekt i pilothallarna.

Kvalifikationer:
Du har naturvetenskaplig/teknisk akademisk examen med relevant inriktning för tjänsten samt industriell kunskap inom området el, instrument och automation. Du har erfarenhet från ledande befattning med personal- och budgetansvar samt ekonomisk uppföljning. Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska efterfrågas.

Egenskaper:
Du har ett stort teknikintresse, då verksamheten har komplex teknik med höjd. Som person har du drivkraften att såväl själv som genom andra, genomföra de projekt som kommer till verksamheten. Du har förmågan att engagera och entusiasmera dina medarbetare och har goda referenser som chef och ledare. Vidare är du strukturerad, har ett lösningsfokuserat arbetssätt samt är lyhörd och ser samarbetet som ett av dina viktigaste verktyg.

Placeringsort är Luleå.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Avdelningschef Daniel Palo, på 070-266 12 86 eller rekryteringskonsult Katarina Stehn.

Sista ansökningsdag: 2022-01-28
  • Esk
  • hrk
  • AAA