Försäljningsansvarig

Wibax Logistics AB

Rekryteringar

Wibax Group affärsidé är att sälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor i bulk. Råvaruinköpen sker globalt.

Vårt logistikföretag i Sverige, Wibax Logistics AB, med ca 140 anställda, hanterar koncernens totala logistikbehov samt erbjuder logistiklösningar till externa kunder.

GOD KEMI är vårt samlade begrepp som sammanfattar Wibax värderingar, kunskap och marknadsroll samt ställer högsta krav på säkerhet, kvalitet och miljö. God kemi innebär att vi lovar våra kunder och omvärld att alltid arbeta för en hållbar utveckling med ett optimalt resursutnyttjande, så liten miljöpåverkan som möjligt och de miljömässigt bästa alternativen.

Effektiv logistik innebär färre tomma returtransporter, minskad bränsleförbrukning och lägre belastning på klimat och miljö jämfört med alternativen. Trygghet, erfarenhet, service och hög kunskapsnivå skall ge kunden den bästa lösningen med bästa miljöval, hög säkerhet och god totalekonomi. Läs mer på www.wibax.com

Vill du vara en nyckelperson i Wibax som är med och påverkar den framtida tillväxten?

Som Försäljningsansvarig ansvarar du för att driva och utveckla Wibax Logistics AB´s försäljningsprocesser. Du ansvarar för avdelningens försäljningsbudget samt att hålla uppsatta försäljningsmål och bidra till ökad vinst. Du ansvarar för relationerna med befintliga kunder samt att kartlägga och bearbeta nya kunder. I rollen har du även ett verksamhets- och personalansvar för försäljningsavdelningens två medarbetare och du rapporterar direkt till VD för Wibax Logistics.  

I rollen ansvarar du huvudsakligen för:

  • att genomföra försäljningsarbete, driva, analysera och följa upp försäljningsprocesserna.
  • att upprätta och följa upp marknadsplaner i linje med Wibax tillväxtmål.
  • att genomföra prisförhandlingar och upprätta avtal med kunder, samt etablera, vårda och utveckla kontakt med nya och befintliga kunder.
  • att upprätta prisstrategier och ta fram riktlinjer och rutiner.
  • att kommunicera mål, strategier och uppföljning inom organisationen.

Du har en högskoleutbildning, företrädelsevis inom ekonomi, marknadsföring, försäljning eller motsvarande via erfarenhet. Vi tror att du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom försäljning, inköp och/eller logistik. Meriterande är erfarenhet från basindustrin.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Som person är du mål- och resultatinriktad och har en mycket god förmåga att självständigt driva frågor. Du är en god kommunikatör med stort affärsmannaskap och med en förmåga att skapa goda relationer.

Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som har en förmåga att leda och engagera dina medarbetare mot uppsatta mål och drivs av utvecklingsinriktat arbete.

Du kommer att ha många interna och externa kontakter, varför arbetet kräver att du kan kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska. Placeringsort är Piteå.

Välkommen att kontakta ansvarig konsult Katarina Stehn, 070-355 36 33 för mer information.

  • Esk
  • hrk
  • AAA