Ekonomidirektör

Region Västerbotten

Rekryteringar

Vi söker en framtidsinriktad Ekonomidirektör

Region Västerbottens uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer I Västerbottens län. Regionen erbjuder universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt. Läs mer på www.regionvasterbotten.se

Regionens utmaningar består bland annat av att klara vårdens uppdrag utifrån länets demografi med allt fler äldre multisjuka, andra krav och förväntningar hos befolkningen, krav på hög tillgänglighet, hög kvalitet och omställning till en vård som bedrivs allt närmare patienten. Dessa förändringar ska ske samtidigt som regionen når en hållbar ekonomi. Rollen som Ekonomidirektör har en viktig funktion i hanteringen av regionens utmaningar. Ekonomidirektören är direkt underställd regiondirektören och ska utöver att leda och utveckla ekonomistaben också bidra till regionens ledning och styrning utifrån sin roll i regionens övergripande ledningsgrupp. Rollen som ekonomidirektör utgör ett viktigt beslutsstöd till regiondirektör och regionens politiska ledning.

Ekonomidirektören ska främst arbeta med strategisk ekonomistyrning, planering och uppföljning samt vara en drivande kraft i utveckling av regionen men även kunna verka operativt då det är viktigt med engagemang i den löpande verksamheten. Arbetet sker mot regionens övergripande långsiktiga mål och mot en ekonomi i balans. Rollen har ett stort inslag av utveckling av verksamheten både inom den egna funktionen men också inom regionen som helhet.

Ekonomistaben består totalt av ca 70 medarbetare och direkt underställda ekonomidirektören är tre enhetschefer och en controllerstrateg. Enheter som ingår i Ekonomistabens uppdrag är redovisning och transaktioner, planering och uppföljning, samt enhet för verksamhetsstöd. Stabens medarbetare finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Ekonomidirektören leder ekonomistabens ledningsgrupp.

Ekonomistaben är ledningens och verksamhetens stöd i ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor. Staben ansvarar för att förvalta och utveckla regionens ekonomi- och verksamhetsstyrnings processer, beslutsstöd, kund- och leverantörsfakturering och finansiering.

Den nya Ekonomidirektören har en relevant akademisk utbildning, exempelvis civilekonom eller motsvarande med dokumenterad erfarenhet av ledande befattning i en motsvarande roll i en större organisation. Arbetet kräver ett strategiskt förhållningssätt, förmåga till systemförståelse och erfarenhet av processorienterad verksamhetsutveckling. Utöver detta efterfrågas erfarenhet av utvecklings-och förändringsarbete, ansvar för större investeringar samt kunna samverka och driva förändringsarbete.  Det är en fördel men inget krav om personen har erfarenhet av politisk styrd organisation.

Som Ekonomidirektör har du en analytisk förmåga, ser helheten samtidigt som du ser vad som ska prioriteras. Rollen ställer stora krav på förmågan att kommunicera tydligt och skapa förtroende på samtliga nivåer i organisationen.

Som person är du relationsskapande, prestigelös och en ledare med hög integritet som har modet att driva obekväma frågor. En driven och handlingskraftig person, som följer upp att det som påbörjats även slutförs.
Du har goda ledaregenskaper med förmåga att motivera medarbetare till att utvecklas och ta ansvar och som   bidrar till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

För mer information om befattningen kontakta rekryteringskonsult Katarina Stehn, 070-355 36 33.

Sista ansökningsdag: 2019-08-20
  • Esk
  • hrk
  • AAA