Ekonomichef

Umeå kommun - Utbildningsförvaltningen

Rekryteringar


Med cirka 5 000 anställda är Utbildningsförvaltningen den största av Umeå kommuns åtta förvaltningar. Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet, samt vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen arbetar på uppdrag av två politiska nämnder; för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Vi söker en ekonomichef som utmanas av att arbeta i en spännande, dynamisk miljö och som drivs av att ha ett ansvarsfyllt arbete med tydliga förväntningar!

Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för budget, redovisning och ekonomiuppföljning
inom Utbildningsförvaltningen. Du har ett strategiskt perspektiv men självklart innebär arbetet också att du arbetar operativt och nära de verksamheter du stödjer. Du är föredragande i ekonomi- och
budgetfrågor i för-och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden dit du
förväntas leverera väl genomarbetade beslutsunderlag av hög kvalitet.

Du leder en grupp ekonomer och controllers på Utbildningskontoret och tillsammans med dinamedarbetare är ni ett viktigt stöd för förvaltningens chefer. Arbetet innebär också att leda utvecklingsprocesser av olika slag, till exempel kommer du tillsammans med utbildningsdirektören attansvara för ett utvecklingsarbete som syftar till att anpassa ekonomiprocesserna inomutbildningsförvaltningen utifrån verksamhetens behov.

Utbildningsdirektören är din närmaste chef och du ingår i hennes ledningsgrupp (UDL) som leder
förvaltningens arbete. Som ekonomichef för utbildningsförvaltningen ingår du också i
ekonomidirektörens ledningsgrupp i syfte att bidra till utvecklingen av kommunens ekonomiprocesser
där det är viktigt att de fungerar både ur nämndperspektiv och kommunövergripande perspektiv.

Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot ekonomi. Du har också flerårig erfarenhet från kvalificerat ekonomi- och ledningsarbete med personalansvar, gärna från politiskt styrda organisationer. Vi vill också att du har erfarenhet av att leda och driva förbättringar inom
ekonomiområdet.

Du har en mycket god kommunikativ förmåga där du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Som chef i Umeå kommun företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt
sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna. 

Välkommen att kontakta ansvarig konsult Katarina Stehn.

  • Esk
  • hrk
  • AAA