Copperstone Resources AB

Från prospektering till gruvbrytning - en resa

Rekryteringar

 

 

 

Copperstone Resources AB har tagit initiativet att gå från prospekteringsbolag till gruvbolag. Det innebär en gruvetablering i Kiruna vid Viscariafyndigheten. Bolaget har intensifierat borrningar och påbörjat sin tillståndsansökan. För att göra denna resa behövs ytterligare resurser i form av personer med solid kompetens/erfarenhet av green/brownfield/feasability projekt.

Copperstone sätter nu sin projektorganisation som också ska ta emot och driftsätta en rad arbetsströmmar bla annat:

  • Gruvdesign – brytningsteknik och brytningsekonomi. Värdefullt med erfarenhet av losshållningsarbete dagbrott/underjordsbrytning (gruvplanering, borrning, sprängning, lastning & transport)
  • Produktion/Process - Metallurgi, mineralförädling, produktions- och processteknik, kvalitetsstyrning i produktionsprocesser

Utöver gedigen erfarenhet och kompetens är ditt mindset viktigt –nyfikenhet att bryta ny mark (bokstavligen!), öppenhet, agil, lösningsorienterad, gedigen projektbakgrund.

Vill du veta mer om Copperstone Resources AB avseende prospektering, finansiering, ägande så finner du detta på: https://www.copperstone.se/

Är du nyfiken, skicka en intresseanmälan till oss på Cesab. Vill du veta mer? Ring och berätta vad du vill bidra med och vad som lockar dig. 

 

Sista ansökningsdag: 2020-09-30
  • Esk
  • hrk
  • AAA