Copperstone Resources AB

Från prospektering till gruvbrytning - en resa

Rekryteringar

 

Copperstone Resources AB har initierat ett initiativ att gå från prospekteringsbolag till gruvbolag. Denna satsning innebär en gruvetablering i Kiruna vid Viscariafyndigheten. För att göra denna resa behövs en rad resurser däribland personer med kompetens/erfarenhet av liknande projekt.

Copperstone sätter nu sin projektorganisation och behöver verkställa en rad arbetsströmmar bla annat:

  • Miljö däribland – tillstånd, konsekvensbeskrivning (vatten, luft, buller, avfall etc), HSE
  • Genomförbarhet däribland – gruvplanering, metallurgi, logistik, geoteknik, resursbehovsplanering

Utöver erfarenhet och kompetens är mindset viktigt –nyfikenhet att bryta ny mark (bokstavligen!), öppen, agil, lösningsorienterad, gedigen projektbakgrund.

Är du nyfiken, skicka en intresseanmälan till oss på Cesab. Vill du veta mer ringa och berätta vad som du vill bidra med och vad som lockar dig så tar vi en dialog. Stefan Strömberg, 070–4394145

Vill du veta mer om Copperstone Resources AB avseende prospektering, finansiering, ägande så finner du detta på: https://www.copperstone.se/

  • Esk
  • hrk
  • AAA