COO

Rajd Systech

Rekryteringar

Rajd Systech AB grundades 2007 med målsättning att utveckla och marknadsföra ett system som övervakar fordonsrörelser för bättre säkerhet och effektivitet på testanläggningar inom fordonsindustrin. Bolaget ska vara den dominerande, globala leverantören av lösningar för testanläggningar inom fordonsindustrin. Rajd levererar lösningar till testanläggningar runtom i världen för att säkerställa högsta säkerhet och effektivast nyttjande av anläggningens resurser vilket uppnås genom övervakning av fordonsrörelser, kontroll av flöden i kombination med effektiva verktyg för ledning och löpande planering av verksamheten.

Tillverkningen av fordon växer årligen och idag tillverkas mer än 80 miljoner fordon i världen och bedömningen är att den utvecklingen fortsätter. Behovet av att testa och validera system och processer på anläggningar globalt bedöms därför fortsatt växa genom en ökade komplexitet av fordonens tekniska system och krav på hållbarhet och miljö. Läs mer på www.rajdsystech.se

Rajd växer internationellt och söker nu sin blivande COO!

Som COO hos Rajd kommer du att få ett ansvar för den operativa verksamheten, tekniska leveranser och den ekonomiska rapporteringen. Du ingår i bolagets i ledningsgrupp och rapporterar till verkställande direktör.   

COO ansvarar för den strategiska inriktningen för verksamhetsstyrning, distribution och produktion med syfte att skapa en optimal värdekedja. Du säkerställer leveransavtalet från början till slut vilket kan innefatta tillägg och uppdateringar, årlig revision, orderhantering och debitering samt kallar till samordningsmöte vid avtalsförlängning. Du deltar också aktivt i planering, lansering av produkter samt releaser tillsammans med övriga linjer.   

För att lyckas i rollen har du kompetens och besitter kunskap såsom:

 • Utveckling av funktioner/processer
 • Strategisk planeringserfarenhet på ledningsnivå.
 • Kunskap av ekonomisk modellering för att simulera finansiella scenarier.
 • Erfarenhet av att granska juridiska dokument för att verifiera noggrannhet och efterlevnad av finansiella bestämmelser.
 • God förmåga att leda många projekt samtidigt
 • Personalansvar med vana att inspirera och leda ett team mot framgång
 • Van att leda en ekonomifunktion
 • Kreativt och kritiskt tänkande
 • Starka kommunikations- och presentationskunskaper
 • Akademisk examen inom IT, teknik, ekonomi eller motsvarande

Som COO spelar du en nyckelroll i bolagets finansieringsstrategi och långsiktiga ekonomiska planering. Du kommer att aktivt jobba med bolagets finansiella frågor, prognoser, budgetar och löpande ekonomi.

Du har hög integritet, är pragmatisk, tror på entreprenörskap och jobbar med proaktiv kundvård för att bygga långsiktiga starka affärsrelationer.  

Placeringsort: Skellefteå eller annat enligt överenskommelse.    

Vad kan Rajd erbjuda dig?

En attraktiv arbetsplats där du blir en del av ett spännande bolag med en innovativ global produkt som ligger rätt i tiden. För mer information om befattningen är du välkommen att kontakta ansvarig Executive Search Konsult, Tomas Blomster, 076-636 57 60.

Sista ansökningsdag: 2021-12-12
 • Esk
 • hrk
 • AAA