Chief of Sourcing & Supply

Wibax Group

Rekryteringar

Om Wibax

Wibax affärsidé är att sälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor i bulk. Råvaruinköpen sker globalt.

Moderbolaget bildades 1986 och huvudkontoret är beläget i egna fastigheter i Piteå. Fastigheterna inrymmer kontor, produktionslokaler, lager, verkstad och tvätthallar. Moderbolaget svarar för inköp, produktion, lagerhållning, försäljning, administration, kvalité, miljö samt säkerhet och skydd.

Wibax huvudkontor och produktion är i Piteå men vi har även terminaler och kontor strategiskt placerade runt om i landet samt i Finland och Norge. För närvarande arbetar ~220 anställda i koncernen och omsätter ~1200 MSEK. Läs mer om Wibax-gruppen på: www.wibax.com

Nuläge

För att kunna växa framgångsrikt och med lönsamhet gör Wibax nu en renodling och förtydligande av sin organisation. Detta är ett led i att kunna arbeta mer effektivt, skapa synergier och samordning. Utifrån det bildas nu under Wibax Group med 8 affärsområden/dotterbolag. Dessa supporteras från Wibax Group med 8 viktiga expert/supportfunktioner.

 

 

Funktionen Sourcing/Supply

Inom Wibax har funktionen en central/kritisk betydelse som global sourcingaktör av råvaror till koncernen. Förädlingen sker till stor del via Wibax förmåga att erbjuda effektiva och kundanpassade lösningar inom logistik, transport och lagerhållning. Wibax sourcar ~ 300 000 ton kemikalier årligen och volmen på sourcing och övrig supply är i pengar mätt ~1 000 MSEK. Stora produktgrupper är Lut, Svavelsyra, MFA, Salt, Tallbäck och marknaden för dessa grupper är mycket internationell. Funktionen består idag av 7 medarbetare.

Nuvarande funktion:

 

I och med en ny struktur inom Wibax kommer nuvarande inköpschef att gå vidare till en ny utmaning inom Wibax och det söks nu en ny ledare till rollen som:

 

Chief of Sourcing & Supply

 

Wibax funktion inom inköp/sourcing/Supply har alltid haft ett stort kommersiellt fokus. Det kommer att vara viktigt även i den nya strukturen. Till det vill man tillföra en strategisk komponent som genom analys, fakta bygger en robust plan och process framåt. För att komma dit måste funktionen arbeta med:

 • En affärs/tradingdriven funktion måste få en långsiktigare plan genom att sätta strategier baserat på ett bra förarbete
 • Sätta en egen struktur
 • Samordna koncernens råvaruförsörjning
 • Arbeta fram hållbara mål för funktionen

 

Huvudsakliga ansvarsområden för rollen:

 • Säkerställa en trygg råvaruförsörjning
 • ta fram, efterleva och utveckla en inköpsstrategi
 • ansvara för att inköpsavdelningen når och överträffar uppsatta ekonomiska mål
 • ansvara för leverantörsförhandlingar, utveckla och vårda långsiktiga leverantörsrelationer
 • leda, driva och utveckla verksamheten på inköp
 • leda och coacha medarbetarna
 • tillsammans med medarbetarna skapa en bra, resultatinriktad arbetsmiljö med hög trivsel

 

Vem är du? – för att trivas och lyckas i tjänsten söks du som:

 • är affärsintresserad – gärna med bakgrund inom sourcing/inköp
 • har drivkraft att skapa goda och lönsamma affärer
 • gärna tar egna initiativ
 • har en god analytisk förmåga och en vana att utvärdera komplexa affärer
 • har goda erfarenheter och meriter som framgångsrik chef/ledare
 • har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt med erfarenhet av analys och uppföljningsarbete
 • är en god kommunikatör med en förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer både internt och externt

 

Vad har du med dig? – för att lyckas har du troligen kompetenser så som:

 • mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska
 • akademisk utbildning, företrädesvis som Civilingenjör eller Civilekonom, starkt meriterande med inriktning mot supply chain/inköp
 • flera års erfarenhet av internationell råvaruförsörjning
 • erfarenhet av ledande befattning med personalansvar
 • gedigen erfarenhet av förhandlingar

 

Observera! Ansökan senast 7/6 via Wibax egen hemsida: https://wibax.varbi.com/se/what:job/jobID:335541/iframeEmbedded:0/where:4

Ansök INTE via "Gör intresseanmälan?" nedan

 

 

 • Esk
 • hrk
 • AAA