Chef Underhåll - Anrikning

Kaunis Iron

Rekryteringar

 

Kaunis Iron är ett nytt och modernt gruvbolag i Pajala. Bolaget driver dagbrott och bryter järnmalm som sedan förädlas och säljs på världsmarknaden. Det unika järnmalmskoncentratet är med sina kvalitets- och miljöfördelar kraftigt efterfrågad bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produktion, en stark kultur, en skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass, intar Kaunis Iron en position som innovativ uppstickare på den globala marknaden. Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska entreprenörer. Mer information om bolaget hittar du här: www.kaunisiron.se

För att fortsätta den starka framgången och fortsatt ökad produktion behöver Kaunis Irons organisation växa. Bolaget har nyligen övertagit driften av Anrikningsverket i egen regi och söker nu en:

Underhållschef

Om Anrikningsverket:

I nuläget sysselsätter verket ~35 personer Kaunis Iron står inför stora utmaningar de närmaste åren och då är underhållskompetens viktigt för att nå de högt ställda målen.

 

Om tjänsten:

Arbetet som Underhållschef Anrikningsverket innebär att du säkerställer underhållsplaneringen. En prioriterad uppgift är att utveckla underhållet från avhjälpande mot ett förebyggande vilket innebär att du på ett prestigelöst sätt förstärker kulturen för samarbete och involvering och arbetar för att få gemensamma arbetssätt att fungera i praktiken där din förmåga att lära och coacha kommer göra skillnad. Du ansvarar även för de ekonomiska prognoserna samt budget och löpande ekonomiuppföljning. Som ledare på Kaunis Iron förutsätts du stärka och utveckla bolagets inriktning inom skyddsmedvetenhet och säkerhet. Tillsammans med din organisation genomför och förbättrar ni underhållet på ett säkert och kostnadseffektivt sätt för att åstadkomma maximal tillgänglighet i anrikningsverket. I rollen ingår också att ansvara över att hanteringen av anläggningen och processer utförs på ett säkert och effektivt sätt med ett arbetsmiljö-, kostnads, och underhållsperspektiv.

Utbildning och kvalifikationer:

 • Du har minst gymnasieutbildning
 • Chef- och ledarerfarenhet från underhåll och produktion.
 • Meriterande med erfarenhet av industriprojekt samt nymontage.
 • Högre utbildning inom till exempel drift eller underhållsteknik meriterande.
 • Grundläggande IT-kunskaper – gärna från underhållssystem.
 • Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
 • B-körkort

Personliga egenskaper för att vara lyckosam

 • Närvarande ledarskap, vara uthållig, våga prioritera samt ta beslut utifrån våra fastställda planer.
 • Förmåga att engagera och entusiasmera samt skapa och bibehålla goda relationer.
 • Nära samarbete med kollegor kommer vara en framgångsfaktor så vi tror att du har god samarbetsförmåga, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Medvetenhet om mål och kvalitetsstandarder som gäller och lägger ner stor vikt att uppnå dessa.
 • Uppmärksam och tillmötesgående.
 • Intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar.

 

Rollen är placerad i Kaunisvaara eller Luleå, dock krävs hög närvaro på site.

 • Esk
 • hrk
 • AAA