Chef Marknad/Kommunikation/Hållbarhet

COOP Norrbotten

Rekryteringar

Coop Norrbotten

 

Kort fakta om Coop Norrbotten:

 • En lönsam verksamhet som omsatte 2658 MSEK (2018)
 • Drygt 40 butiker som har blivit eller ska bli designade enligt nytt format
 • Antal anställda, tillsvidare 708, visstid 429
 • Återbäring 2018: 49 MSEK
 • 60 lokala leverantörer - nära hälften av Coop Norrbottens färskvaruförsörjning kommer från lokala producenter

Läs mer: https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Norrbotten/

Coop Norrbotten har under senare år initierat en större förändring- och utvecklingsresa. I samband med det har en större uppdatering av butiksnätet genomförts, nya butiker öppnats och personalen fortbildas inom service, försäljning. Coop Norrbotten har genomfört ett program med inriktning effektivare butik där man harmoniserat arbetssätt, roller, planering och uppföljning i hela sitt butiksnät. Detta ger en tydlighet och underlättar vid tex kompetensförsörjning.

Coop Sverige har identifierat 3 starka trender i marknaden, de är Hållbarhet, Digitalisering och Matglädje. Som ett led i detta har Coop Sverige och även Coop Norrbotten valt att samla Marknad, Kommunikation och Hållbarhet i en funktion. Denna funktion kommer att finns i försäljningsorganisationen för att säkerställa en agil organisation med stark leveransförmåga.

Coop Norrbotten_org

 

För Coop Norrbotten innebär detta att man inrättar en ny befattning med titeln Chef Marknad/Kommunikation & Hållbarhet.

Rollen har som huvuduppgift att leda Coop Norrbottens arbete inom Marknad, Kommunikation och Hållbarhet. I dessa tre områden kommer man ansvara för att utveckla, driva och implementera lokala strategier, planer och policys. Rollen innebär också ansvar för att koordinera Coop Norrbottens kravställande gentemot Coop Sverige inom de tre ansvarsområdena.

Coop Norrbotten vill stärka varumärket och den lokala butiken, det är ortens butik som ska synas för såväl medlemmar, som kunder och samhället man verkar i. 

Huvudsakliga ansvarsområden

Marknad

 • Marknadsplan - Ansvara för föreningens marknadsplan. Både regionalt och lokalt utifrån den centrala marknadsplanen.
 • Konkurrentanalyser - Ansvar för och genomför en kontinuerlig analys av konkurrentsituationen avseende marknadsföringen. Vidtar åtgärder enligt analys.
 • Mediaplan - Tar fram underlag, producerar och implementerar marknadsplanen, samt ansvarar för produktion och distribution av media. Övergripande ansvar för föreningen reklam och mediakostnader. Tar fram säljstöd och är drivande vid jubileum, öppningar och liknande tillfällen.

Kommunikation:

 • Ansvar för intern och extern såväl marknadskommunikation som intern kommunikation.
 • Utbilda - Ansvarar för planering och utveckling av säljenheternas arbete i samråd med HR avdelningen (Utbildning)

Hållbarhet

 • Ansvara för att utveckla hållbarhetsarbete i Coop Norrbotten i såväl butik som i övrig verksamhet.
 • Matsäkerhet och kvalitet i butik

Erfarenhet/särskild kompetens

 • Högskoleutbildning eller motsvarande är meriterande
 • Erfarenhet och kompetens inom kedje/detaljhandel avseende försäljning, marknadsföring är starkt meriterande
 • Erfarenhet av arbete inom hållbarhet är önskvärt
 • Erfarenhet inom digital marknadsföring och PR
 • Dokumenterad goda resultat i verksamhet gärna med eget resultatansvar
 • Dokumenterat goda resultat av förbättringsarbete är meriterande
 • Tidigare erfarenhet av ledande position är meriterande
 • Hög kunskap inom mjukvara gällande Excel, Word och PowerPoint. Kunskaper i InDesign, Photoshop och Illustrator

Personliga egenskaper

 • Affärsinriktad och resultatorienterad
 • Förmåga att prioritera och organisera
 • Förmåga till analys och att se helheter
 • Förmåga att motivera och kommunicera både i tal och skrift
 • Samarbetsförmåga
 • Förändringsförmåga

 Placering/Resor

 • Tjänsten är baserad i Luleå samt kräver regelbundet resande inom och utanför Norrbotten

 

Sista ansökningsdag: 2019-12-15
 • Esk
 • hrk
 • AAA