Chef IT & Säkerhet

Vattenfall Vattenkraft AB

Rekryteringar

 

Vattenfall Vattenkraft (VV) ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden. I organisationen finns det ~500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Totalt producerar VV ~25 % av Sveriges totala elproduktion vilket är ~30 - 35 TWh/år.

Organisation Vattenfall Vattenkraft:

 

VV har en rad samhällsviktiga och säkerhetsklassade anläggningar och uppgifter. Som ett led i detta har en ny stabsfunktion inom IT- och säkerhet etablerats för att möta de ökade kraven inom IT och säkerhetsskyddsområdet. Denna funktion ska nu förstärkas med en ledare till rollen som:

Chef IT & Säkerhet 

Denna enhet består av ~15-talet specialister på flera orter indelade i 3 team IT, Infrastruktur och Säkerhetsskydd. I enheten/funktionen ingår även det formella ansvaret för Säkerhetsskydd det innebär bla ansvar för myndighetskontakter (företrädesvis Svenska Kraftnät) inklusive rapportering av status och aktiviteter i säkerhetsskyddsfrågor. Rollen ingår i VV ledningsgrupp och rapporterar till VD

 

Då enheten är nyetablerad (roller och uppgifter har tidigare funnits inom olika delar inom VV) vill man nu förstärka, utveckla och öka fokuset inom IT och Säkerhet. Detta kan ske genom att arbeta med att:

 • stärka kulturen inom IT/Säkerhet inom VV
 • se till att VV efterlever lagar och direktiv
 • utveckla IT/Säkerhet genom struktur, koordinering inom BU och gentemot övriga koncernen.
 • utveckla de befintliga teamen så att målen uppnås

För att lyckas i den här befattningen behöver du ha hög integritet samt vara en mycket driven och trovärdig förändringsledare. Du har ett strategiskt perspektiv med en förmåga att värdera verksamhetens behov och prioritera insatser för att skapa bästa möjliga effekt.

Vad har du med dig? – för att lyckas har du troligen kompetenser så som:

 • Mångårig ledarerfarenhet från tidigare chefspositioner inom IT och säkerhetsskydd
 • Erfarenhet och förmåga att arbeta i större organisationer/myndigheter med ett högt säkerhetstänk
 • God kännedom om säkerhetsskyddslagen och informationssäkerhet med stor praktisk erfarenhet av att hantera gällande lagkrav
 • Meriterande goda vitsord som ledare på distans
 • God kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt i både svenska och engelska samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta med andra för att nå resultat
 • Relevant akademisk utbildning

Vattenfall är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Sista ansökningsdag: 2020-06-07
 • Esk
 • hrk
 • AAA