Avdelningschef Kross/Infrakt

Boliden Aitik

Rekryteringar

 

Världens mest effektiva koppardagbrott, Aitik, ligger strax söder om Gällivare. Dagbrottet har varit i drift sedan 1968 och är också Sveriges största koppardagbrott. Fyndigheten består av kopparkis som innehåller koppar, guld och silver. I Aitik arbetar idag drygt 700 anställda och är Gällivare kommuns största privata arbetsgivare. Det finns närmare 400 yrkesroller representerade hos Boliden. Oavsett roll och verksamhet genomsyrar våra gemensamma värderingar om hållbar metallproduktion allt vi gör.

I nuläget bryts och anrikas här över 38 miljoner ton malm med en planerad ökning till 45 miljoner ton malm inom några få år. Dagbrottet är hittills cirka 3,5 km långt, 1,1 km brett och 450 meter djupt. Här finns också några av världens största maskiner tex bergtruckar som fullastade väger 570 ton, och vars hjul mäter 4 meter i diameter, grävmaskiner vars skopor rymmer upp till 45 kubikmeter berg, hjullastare som väger 190 ton samt borrmaskiner som väger 181 ton och borrar 16 meter djupa hål.

Vill du veta mer om bolaget besök: https://www.boliden.com/sv/verksamhet/gruvor/boliden-aitik

Kross/Infrakt är en av åtta avdelningarna inom Boliden Aitik med ansvar för förädlingen från det truckarna lämnar malmen från gruvan till det att malmen kommer till malmladan. Hanteringen sker via 3 krossar samt infrakt. I den planerade produktionsökningen som Boliden Aitik står inför har avdelningen som uppgift att öka och säkerställa tillgängligheten. En viktig del i det är att systematiskt arbeta med underhåll.

Avdelningen är etablerades för ~3 år sedan och består av 4 sektioner som är Produktion, Underhåll, Förebyggande Underhåll samt Arbetsmiljö. Nuvarande avdelningschef kommer att ta annan roll inom Boliden och med anledning av det söks en ledare till rollen som:

Avdelningschef Kross/Infrakt.

Arbetet innebär budget och personalansvar för 90-talet medarbetare. Rollen är essentiell för att klara det uppsatta målet på årlig brytning av 45 miljoner ton malm. För att uppnå målet kommer du att behöva utveckla den befintliga organisationen genom att:

 • stärka ledarskapet – fortsätta bygga en proaktiv anda där organisationen själv äger utvecklingen
 • stärka det systematiska underhållet – arbeta med planering och stärka organisationens egen kunskap. Målet är att minska ställ/stopptider.
 • göra löpande översyn av samarbete med underleverantörer

Du ansvarar för att leda och planera den operativa verksamheten genom sektionscheferna. Rollen rapporterar till Platschefen för Boliden Aitik och ingår i gruvans ledningsgrupp vilket innebär delaktighet i hela Aitiks utveckling.

 Utöver arbetet att leda den dagliga produktionen tillkommer ett antal andra områden som bidrar till att säkerställa och utveckla verksamheten och skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Inom ramen för rollen ingår arbete med:

 • Säker arbetsmiljö, ansvarig för att driva och utveckla säkerhetskulturarbetet inom sektionen. HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet) är av stor vikt för Boliden.
 • Vara drivande i förbättrings och standardiseringsarbete inom New Boliden Way
 • Personalansvar - leda och fördela arbetsuppgifter, personalutveckling, mål- och utvecklingssamtal, rehabilitering, rekrytering.
 • Samarbeta och driva utveckling med externa leverantörer
 • Samarbeta och driva utveckling internt med olika avdelningar
 • Uppföljning av utfall gällande säkerhet, produktion och ekonomi

Din bakgrund:

Som Avdelningschef Kross/Infrakt behövs en tekniskt inriktad utbildning parat med gedigen erfarenhet från industriell verksamhet. Du har tidigare utvecklat såväl personal som verksamhet och har en god förståelse för planer och flöden som är underhållsrelaterade.

Du är en synlig ledare med stark social kompetens. Tillsammans med de anställda driver du förändrings- och utvecklingsarbetet där din förmåga att engagera, inspirera och utveckla medarbetare är viktiga egenskaper. Tjänsten kräver goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka sig väl muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska.

 • Esk
 • hrk
 • AAA