Arbetsmiljöingenjör med inriktning Yrkeshygien

Boliden - Affärsområde Gruvor

Rekryteringar

Boliden är ett växande företag med verksamheter i flera länder. Här finns möjlighet att utvecklas inom organisationen och arbeta med flertalet olika ämnen och arbetsuppgifter. Det finns utrymme för att vara med och påverka, något som skapar en drivkraft hos våra medarbetare. Boliden gruvor är ett affärsområde inom Boliden som bedriver gruvverksamhet på 6 områden i 3 länder

Boliden arbetar aktivt med, och har höga krav på, miljö, hälsa, säkerhet och kvalité, bolaget letar aktivt efter personer hängivna arbetsmiljöfrågor och som brinner för att göra förbättringar inom området. Läs mer på www.boliden.com

Arbetsmiljöavdelningen inom Boliden gruvor består av 8 personer som utifrån en stabsfunktion stödjer Bolidens verksamheter. I gruppen ingår medarbetare med sakkunskap inom organisatorisk och social arbetsmiljö, brand, nödlägesberedskap, riskhantering samt andra områden inom arbetsmiljö. Gruppens fokus är att skapa en säker arbetsplats för samtliga anställda samt entreprenörer och besökare. För att åstadkomma detta arbetar gruppen övergripande med att skapa processer och arbetssätt som främjar arbetsmiljön positivt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att vara en expertresurs gällande yrkeshygieniska frågor.  Rent praktiskt kan det vara frågor rörande olika exponeringsrisker exempelvis gällande vibrationer, luftkvalitet eller påverkan av kemikalier. Du kommer att delta i vidareutvecklingen av en intern databas för yrkeshygieniska mätningar samt utveckla företagets övergripande processer gällande yrkeshygien. Dessa uppgifter kan du styra självständigt och tillsammans med interna intressenter. Staben arbetar främst mot HMS-samordnare på de olika gruvområdena varav mycket av kommunikationen sker på distans. Dessutom arbetar man tillsammans med andra sakkunniga på gruvområdena samt inom staben. De anställda ingår i olika grupperingar där frågor som berör ämnesområdena hanteras och utvecklas. Utöver detta kommer du att delta i riskanalyser, utredningar, lagbevakning, arbetsplatskartläggningar, interna revisioner, utvecklingsgrupper gällande arbetsmiljö. Dessa uppgifter är av mer löpande karaktär och utförs av samtliga på avdelningen.

Att samverka med medarbetare inom Bolidens verksamheter, myndigheter och branschorganisationer är en viktig del av arbetet, liksom att sträva efter ständiga förbättringar genom omvärldsbevakning.

Utbildning och kvalifikationer

Du är arbetsmiljöingenjör eller kemist med inriktning yrkeshygieniker, eller har annan relevant universitets-/eller högskoleutbildning. För att bemästra rollen ser vi gärna att du tidigare har arbetat inom industri eller i en liknande roll. Då du blir experten inom yrkeshygien är det av stor vikt att du är kunnig inom teknisk arbetsmiljö, lagstiftning inom området och att du kan göra bedömningar av hälsorisker i arbetsmiljön.

Som person är du drivande och självgående men har även förmågan att samordna och utveckla arbetet gemensamt i en grupp. Du har förmågan att identifiera och hitta lösningar på problem, jobbar strukturerat och är duktig på att kommunicera.

Vi ser att du har hög ansvarskänsla och ett brinnande intresse för området Yrkeshygien, med en vilja att vara delaktig i att driva Bolidens arbetsmiljöarbete framåt.  Då rollen är väldigt varierad ser vi gärna att du är bekväm både på kontoret, med rapportskrivning likväl som att befinna dig på de olika gruvorna. Naturligtvis kommer du att kunna agera som representant för Bolidens säkerhetskultur. 

Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland och på Irland är det viktigt att kan uttrycka dig på både muntligt och skriftligt på god engelska. För denna roll ser vi gärna att du kan uttrycka dig även på finska. Kunskap om finsk arbetsmiljörätt är också en merit. Du har vidare goda kunskaper i Officepaketet. Eftersom det förekommer resor i ditt arbete är B-körkort ett krav.

Befattningen har placeringsort Boliden men för rätt kandidat kan Boliden överväga stationering på annan verksamhetsort eller dess närhet.

Sista ansökningsdag: 2019-11-17
  • Esk
  • hrk
  • AAA