Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetsmål

Vi vill ha nöjda kunder. Därför är ”hög kvalitet” på våra medarbetare ett av de främsta kvalitetsmålen. Vår styrka ligger i våra egna kvalificerade och erfarna konsulter, våra väl beprövade tjänster, våra nätverk och databaser, vårt strukturerade sätt att arbeta och ständiga ambition att utföra våra uppdrag till högsta belåtenhet.

Vi vill forma en framtid med våra kunder genom ett engagemang som bygger på professionella och långsiktiga kund- och affärsrelationer. Vårt varumärke står för diskretion, professionalism och smidighet.

Cesabs grundläggande värdering är att kundnöjdhet alltid går före det enskilda uppdragets lönsamhet. Det betyder att vi alltid försöker tillfredställa kundens behov och önskemål samt ständigt vara beredda att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå detta. Cesab är medlem i branschorganisationen ESK och HRK och följer i alla delar deras policies.

Cesabs kärnkompetens är förmågan att med beprövade och dokumenterade arbetsmetoder och processer genomföra de tjänster företaget marknadsför på ett professionellt sätt mot olika uppdragsgivare.

Cesab strävar efter att 100 % av uppdragsgivarna ska vara nöjda med resultatet.

Regelbunden uppföljning sker hos uppdragsgivaren om kundnöjdhet. Resultatet analyseras internt och leder därefter till förebyggande eller korrigerande förbättringsåtgärder.

Miljömål

Cesab verkar för ständiga förbättringar och med ett framtidsinriktat miljöarbete. I vårt arbete är vi observanta på de miljöaspekter som finns på vår verksamhet. Vi har en miljöpolicy med miljömål för vår verksamhet.

  • Vi väljer leverantörer som erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster
  • Vi jobbar för en effektiv och låg energiförbrukning
  • Minimering av användandet av miljöbelastande produkter
  • Aktiv källsortering på våra kontor
  • Organiserar våra transporter på ett effektivt och klimatsmart sätt
  • Intern miljöutbildning
  • Esk
  • hrk
  • AAA