Om Cesab

Ständigt diskreta. Ständigt nyfikna.

"Vi vill fortsätta vara en drivkraft i den positiva utvecklingen av Norrland, genom att försörja organisationer och företag med rätt ledare på rätt plats."

Medarbetare

Magnus Nordström

VD, Ägare och Seniorkonsult

Magnus har officersexamen på magisternivå från Försvarshögskolan Stockholm. Magnus är ägare och VD på Cesab. Han arbetar med uppdrag inom chefsrekrytering, ledarutveckling, kartläggning och utvärdering av ledningsgrupper och styrelser. Han har lång erfarenhet av ledande chefsbefattningar och styrelsearbete. I huvudsak från offentlig verksamhet, bland annat som personalchef, HR-direktör, VD och kommundirektör. Magnus är certifierad användare av flertalet arbetspsykologiska test och verktyg.

Katarina Stehn

Auktoriserad Executive Search konsult

Katarina har Civilekonomexamen, kompletterad med pedagogik och arbetsrätt. Har många års erfarenhet från olika branscher och från olika ekonomi-, HR/personal- och ledarfunktioner, Öhrlings PWC, Norrbottens lantmän och Plannja AB. Katarina arbetar med uppdrag inom rekrytering och ledarskapsutveckling. Hon har även erfarenhet av en mängd olika styrelseuppdrag. Är Auktoriserad Executive Search Konsult och styrelseledamot i Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter. Katarina är certifierad testanvändare. 

 

Maria Wallander

Rekryteringskonsult

Maria Wallander är utbildad Beteendevetare vid Umeå universitet. Hon är certifierad testanvändare och har en kvalificerad och lång erfarenhet av arbetsförmedling och matchning inom olika branscher hos bland annat Arbetsförmedlingen. Maria kommer senast från en central roll som projektledare vid Luleå tekniska universitet.

Vår historik

 1. Cesab etableras

  Cesab etableras som ett av de första rekryteringsföretagen norr om Stockholm (Christer Sandström Executive Search AB). Verksamheten bedrivs från lokaler på Storgatan 9 i Luleå, men utvidgas snabbt över hela Sverige. Tjänsterna finns inom Executive Search, annonsering, urval, test och ledarförsörjning inom såväl privat som offentlig verksamhet.

 2. Flyttar till nya lokaler

  Cesab flyttar till nya lokaler på Varvsgatan 49, där verksamheten drivs idag. Cesab skräddarsyr ett program och en egen databas för sökning av kandidater och företag.

 3. Nytt kontor i huvudstaden

  Tre år efter etableringen öppnas ett nytt kontor i Stockholm på Adolf Fredriks Kyrkogata 13. Executive Search Konsulter (ESK), bildas som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekryteringen. Cesabs konsulter erhåller auktorisation.

 4. HRK bildas

  HRK, Human Resources Konsulter bildas för att utbudet av konsulttjänster inom HR-området expanderar på ett oöverskådligt sätt och flera fall oseriöst sätt och tiden är mogen att ställa krav på utövarna. Cesab var en av de första medlemmarna.

 5. World wide web

  Företagets första hemsida lanseras.

 6. Svenska normer

  Medverkar vid uppdatering av nya svenska normer baserade på testresultat från de senaste åren.

 7. Cesab International, USA

  Cesab etableras i USA med inrikning mot IT-teknik och teknikindustrin. Gemensam databas och ett internationellt samarbete startar.

 8. Ny huvudägare

  Efter ägarbytet avvecklas kontoret i Stockholm och kunderna servas via mobilt kontor.

 9. Namnbyte

  Namnbyte till Cesab Rekrytering AB.

 10. Auktoriserade HRK

  För att möta de hårda kraven blir samtliga konsulter autoriserade HRK-konsulter. Därmed har kvalitetssäkringen höjts ytterligare.

 11. Hurra! Hurra!

  Cesab firar 25 år och påbörjar ett generationsskifte.

 12. Ny ägare och VD

  Katarina Stehn, Auktoriserad Executive Search Konsult, tillträder som ny ägare och VD.

 13. Ny grafisk profil

  Cesab får en ny grafisk profil och upprustar lokalerna på Varvsgatan 49.

 14. Expansion

  Cesab expanderar och anställer ytterligare en rekryteringskonsult för att kunna möta den fortsatt goda efterfrågan.

 15. Cesab firar 30 år!

  Trettioårsjubileum hela året som ledande aktör inom branschen.

 16. Ny medarbetare och ny webbplats!

  Cesab förstärker ytterligare med ny rekryteringskonsult. Ny webbplats lanseras.

 17. Vi förändras med tiden

  Samma ledande aktör inom rekrytering och ledarutveckling. Under årens lopp har vårt tjänsteutbud breddats som svar på förändrade behov hos vår uppdragsgivare och omfattar idag ytterligare tjänster inom ledarveckling. Verktyget "effect" för ledningsgruppsutveckling lanseras och Cesab är först ut i Sverige med att kunna kartlägga och utveckla effektiviteten i ledningsgrupper.

Mer om oss

Cesab Rekrytering AB är sedan 1985 en ledande aktör inom rekrytering och ledarutveckling. Sedan dess har Cesab genomfört uppdrag inom Executive Search, urval och ledarförsörjning i såväl privat som offentlig verksamhet.

Vår affärsidé är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla de nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet.

Vårt sätt att arbeta kännetecknas av diskretion, professionalism och smidighet. Vi har höga kvalitetsmål och vår framgång kan bara säkerställas genom väl utförda uppdrag. Ett väl utfört uppdrag kan bygga på en djupgående analys och förståelse av kundens behov, förutsättningar och förväntningar i kombination med att de utförs på ett systematiskt och professionellt arbetssätt. Detta bygger också på våra medarbetares långa och breda erfarenhet inom branschen.

Våra konsulter är medlemmar i branschföreningarna ESK (Executive Search Konsulter) och HRK (Human Resource Konsulter) och följer givetvis deras regler för etik och sekretess. Samtliga konsulter har lång och kvalificerad erfarenhet från ledande befattningar í näringslivet, med stort kontaktnät inom olika branscher.

Vi har kontor i Luleå men jobbar rikstäckande med viss tyngdpunkt på Norrland.

 • Esk
 • hrk
 • AAA