Vi gratulerar Helena!

Helena Forsgren, Cesab, har i dagarna tagit en fil.kand examen med Psykologi som huvudämne vid Luleå tekniska universitet. Uppsatsen är en kvantitativ studie som handlar om att utföra begåvningstestning på olika tekniska plattformar. Helena har medvetet valt studieväg för att ytterliga stärka Cesabs kompetens och kunna bidra till kunder och kandidater inom detta område. Länk till uppsatsen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-60952

  • Esk
  • hrk
  • AAA