Sveriges Executive Search Konsulter

Under EKSs årsmöte som hölls i Stockholm under april, träffades mer än 30 nya och etablerade medlemmar för en väldigt uppskattad och inspirerande eftermiddag och kväll. Bra med energi, diskussioner och insikter, under hela dagen.

Innan middagen hölls en givande föreläsning kring GDPR. Ett aktuellt ämne som berör många av ESKs medlemmar.

På bilden ESKs avgående ordförande Bo Bengtsson, Compass och ESKs styrelseledamot Katarina Stehn, Cesab.

 

 

  • Esk
  • hrk
  • AAA