Rosa oktober 2020

Vi stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanjen 2020 som pågår under oktober månad. Det gör vi genom att stötta Cancerfonden med ett bidrag till svensk cancerforskning. https://www.cancerfonden.se/rosabandet

     

  • Esk
  • hrk
  • AAA