Ramavtal med Region Västerbotten

Cesab har skrivit ramavtal med Region Västerbotten, https://regionvasterbotten.se/ gällande Executive Searchtjänster. Det tidigare avtalet förlängs och samarbetet fortsätter vidare till och med november 2022.

Vi på Cesab är stolta för fortsatt förtroende!

 

  • Esk
  • hrk
  • AAA