Hur effektiv är din ledningsgrupp? Mät och utveckla faktorer som förutsäger och påverkar ledningsgruppers effektivitet och prestation!

Den världsledande forskaren Henning Bang har större delen av sitt yrkesverksamma ägnat sitt liv åt forskning om såväl ledningsgrupper som andra exekutiva grupper. Han har tillsammans med kollegan Thomas Midelfart skrivit boken Effektive Ledergrupper (2012). Resultatet av forskningen har nu resulterat i en modell bestående av 27 faktorer som alla har en vetenskapligt belagd påverkan på ledningsgruppers resultat och effektivitet.

”Effect” är ett verktyg för att mäta och utveckla ledningsgrupper och som träffsäkert identifierar de faktorer som förutsäger och påverkar ledningsgruppers effektivitet och prestation. Den har sina rötter i ledningsgruppers verklighet och är samtidigt evidensbaserat.

 

 
Vi på Cesab var en av de första i Sverige som skaffade licens för användning verktyget och berättar gärna mer om effect och forskningen som det lutar sig mot.

Välkommen att kontakta oss på Cesab så berättar vi mer.
 

Henning Bang är civilekonom och psykolog, specialist i organisationspsykologi och har en doktorsgrad i psykologi. Han är försteamenuens vid psykologiska institutionen vid Oslo Universitet där han undervisar och forskar på effektivitet i ledningsgrupper. Henning har bedrivit egen konsultverksamhet sedan 1986 och hjälpt otaliga norska organisationer i större och mindre förändringsarbeten. Han är en eftertraktad föreläsare och håller många föredrag för såväl företag som universitet.

  • Esk
  • hrk
  • AAA