Högsta kreditvärdiget

Det tar tid att bygga upp ett starkt förtroende och det krävs kontinuerlig förbättring och stabilitet för att bibehålla det!

Det är ett hårt arbete som ligger bakom att ett företag kan visa de siffror och leva upp till kriterier som krävs för en AAA-utnämning.

Cesab Rekrytering AB har för åren 2011-2016 levt upp till de kriterier som krävs för en AAA-utnämning. Över 2400 beslutsregler ligger till grund för bedömningen. Färska uppgifter hämtas in från Bolagsverket, SCB, Skatteverket, Tingsrätten, Kronofogdemyndigheten m fl. Raitingen baseras på olika delomdömen om företaget.

AAA - Högsta kreditvärdighet får endast aktiebolag. Bolaget ska omsätta mer än 2 miljoner, funnits i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.

Cesab är ett företag man kan lita på och göra affärer med. Vi ska fortsätta med det goda arbetet!

Katarina Stehn

Ägare och VD

  • Esk
  • hrk
  • AAA