Frukostseminarium om mångfald och diskriminering

Vår testleverantör Cut-e arrangerade ett välbesökt frukostseminarium den 18 juni i Stockholm. Temat för dagen var Mångfald och diskriminering inom rekrytering och urval – vad säger forskningen och vad kan man göra?

Cut-e:s psykologer Karolina Andersson och Ulrike Weiter gav en en värdefull översikt över vad den senaste forskningen visar, bland annat vilka kandidater som diskrimineras och hur, samt risker och möjligheter med AI för diskriminering i urvalssammanhang.

Därefter gavs konkreta tips på hur rekryterare aktivt kan arbeta i rekryteringsprocessen för att öka mångfald och minska risken för diskriminering.

Seminariet avslutades med en frågestund där intresserade deltagare tog tillfället i akt utbyta erfarenheter om mångfaldsarbetet på sina arbetsplatser och hur man arbetar med att rekrytera utan att diskriminera.

  • Esk
  • hrk
  • AAA