Frukostseminarium - effektiva ledningsgrupper

Cesab arrangerade ett frukostseminarium den 9 mars för kunder och samarbetspartners. Seminariumet handlade om hur det går att öka effektiviteten i ledningsgrupper och hur
det går att mäta.

Matilda Sandström, Psykolog, Cut-e Sverige AB, föreläste om vad det är som påverkar ledningsgruppers prestation och hur det är kopplat till testverktyget Effect.
Cesabs konsulter som är certifierade i Effect fanns på plats och svarade på frågor kring
produkten.

PG Lundmark avslutade med att berätta om sin ledarskapsresa via Paris Dakar-rallyt till Produktionschef vid BillerudKorsnäs.

Tack alla som medverkade och berikade förmiddagen! 

  • Esk
  • hrk
  • AAA