Executive Search - när du som beställare av rekryteringstjänster har höga krav på resultatet

Executive search är ett specifikt sätt att genomföra en rekryteringsprocess vilket innebär att man på ett kvalitativt sätt identifierar, attraherar och utvärderar kandidater. 

Som process är executive search väl lämpad varje gång du som kund ställer särskilda krav på hur processen bedrivs, hur man vill att ens arbetsgivarvarumärke ska uppfattas på marknaden och när man har höga krav på resultatet. Dessutom säkerställs identifieringen av de mest lämpade kandidaterna, även om förutsättningarna är svåra. 

Ta er tid att utvärdera den process som presenteras för er och glöm inte fråga om konsultens erfarenhet.

Fördelar för dig som beställare att använda sig av executive search-metodiken:

  • Ni får en djupgående analys av förutsättningar, en omfattande kartläggning av marknaden och definiering av särskilda målföretag som gör sökningen mer fokuserad och därmed blir träffbilden bättre.
  • Potentiella kandidater identifieras primärt genom samtal med källor. Källorna är personer som har en hög förståelse för rollen och branschen och kan därmed rekommendera kandidater nära kravprofil både när det gäller erfarenhet, färdigheter och personliga egenskaper. Källor i den här typen av uppdrag är oftast erfarna personer. De har sett många kollegor, har många jämförelser och kan därmed rekommendera de som bedöms som mest relevanta. Detta ger en otvungen och positiv referens redan innan man kontaktat kandidaten.
  • Professionell framtoning och väl underbyggd information i både skriftligt material och i dialog i alla kontakter ger en trygghet i att uppdraget och företaget lyfts fram på ett bra sätt.
  • Vi executive searchkonsulter attraherar ofta personer i näringslivet som själva inte är aktivt arbetssökande. Direktkontakten gör att vi får kandidatens uppmärksamhet och möjligheten att beskriva det specifika uppdraget och svara på frågor direkt i samtalet. Kandidaten känner sig uppmärksammad på ett positivt sätt och dialogen blir fördjupad på ett tidigt stadie.
  • Executive searchkonsulterna verkar på ett balanserat sätt både konsultativt och rådgivande och arbetar för en tillsättning som är lika bra för såväl kund som kandidat. Det är viktigt att både kunder och kandidater kan luta sig mot konsultens erfarenhet och förmåga. Det skapar bäst förutsättningar för en långsiktig och hållbar lösning.
  • Esk
  • hrk
  • AAA