Etik - Förtroende

ESK Academy och Etikutbildning den 23 maj i Stockholm med Tomas Brytting.
Tomas Brytting var med och byggde upp Centrum för Etik och Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.


”En stabil värdegrund och integritet är avgörande för trovärdigheten för en Auktoriserad Executive Search Konsult. Konsulter som är medlemmar i ESK förbinder sig att följa de yrkesetiska reglerna och har ett samhällsansvar”.

  • Esk
  • hrk
  • AAA