ESK Höstmöte 2021

Auktorisation som Executive Search Konsult garanterar Cesabs uppdragsgivare hög kvalitet, etik och kompetens genom hela rekryteringsprocessen. Katarina Stehn och Tomas Blomster hälsar från höstmötet i Stockholm.  

  • Esk
  • hrk
  • AAA