Cesab i Konkurrenskraft 2030

Projektet Konkurrenskraft 2030 drivs av Energikontor Norr i samverkan med Luleå tekniska universitet (Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning), Almi Företagspartner Nord och Företagarna Norrbotten.  

I projektet Konkurrenskraft 2030 har en styrgrupp utsetts där ledamöterna är utvalda p g a sin kompetens och kunskap och därför förväntas fungera som rådgivare och bidra med idéer, förslag och synpunkter under projektets gång. I styrgruppen ingår representant från Cesab Rekrytering AB.

Syftet med projektet är att bidra till att SMF i Norrbotten minskar sin klimatpåverkan genom att stärka sin kompetens om hållbarhetsarbete där bland annat synen på kompetensförsörjning kommer ingå. Styrgruppen kommer att stödja projektägare, bidra med kunskap och erfarenhet och vara rådgivande och fatta beslut vid större förändringar i projektet.

  • Esk
  • hrk
  • AAA