Auktorisation gör det lättare att välja konsult

Cesab är auktoriserad HRK konsult – Sveriges branschförening för Human Resource Konsulter (vi var en av de första medlemmarna).

Auktorisationen ger de som köper HR-tjänster en möjlighet att välja en seriös konsult som är granskad och arbetar med vetenskapliga metoder.

Genom auktorisationen vill vi visa att vi står upp för och värnar om metodologisk kvalitet och etisk korrekthet och att våra kunder som köper HR-tjänster ska känna sig trygga med att vi har god kvalitet i utförda uppdrag, har en stabil ekonomi och därmed uthållighet att genomföra uppdraget.

Varför välja auktoriserad konsult?
Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn använder i allt större utsträckning HR-konsulter när de behöver rekrytera, utveckla eller avveckla sin personal. Konsulthjälp är ett bra komplement till den egna HR-staben, som ibland varken har de resurser eller kunskaper som krävs vid personalhantering. Då kan det vara bra att ha några riktlinjer att hålla sig efter när man ska välja konsult. Vi som auktoriserade måste arbeta med vetenskapligt granskade metoder och testinstrument.

Begreppet ROI, Return of Investment, hörs allt oftare också i HR-sammanhang och när företagen anställer personalchefer ska dessa kunna räkna på nyckeltal för personalkostnader och påvisa mätbara effekter i de satsningar inom personalutveckling som genomförs. Det i sin tur ställer högre krav på HR-cheferna i deras val av konsulter.

Upphandlingsmanual
HRK:s metodnämnd har tagit fram vägledning för upphandling av HR-tjänster. Syftet med denna manual är att underlätta för t ex personalchefer, inköpare eller upphandlare att kvalitetssäkra inköpsprocessen gentemot konsultföretag inom HR området.

Ladda ner HRK:s upphandlingsmanual: http://www.hrk.org/Filer/Upphandlingsmanual%281%29.pdf

HRK respektive ESK (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter) indikerar auktorisation i branschorganisation. För mer information om vad certifieringen innebär läs mer på www.hrk.org och www.esk.se

  • Esk
  • hrk
  • AAA