Integritetspolicy

De personuppgifter som du uppger i CV/intresseanmälan lagras konfidentiellt i Cesabs databas enbart ur rekryteringssyfte, för att kunna administrera din ansökan och matcha med de rekryteringsuppdrag som Cesab är involverade i.

Cesab garanterar att dina personuppgifter inte kommer att användas i andra sammanhang eller av andra företag.

Cesabs databas samkörs inte med register från tredje part.

Personuppgifterna kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att kunna utföra rekryteringsuppdragen mot dig.

  • Esk
  • hrk
  • AAA