Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Pressmeddelande gällande VD till Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Petter Antti utsedd till ny VD för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.   

Pressmeddelande gällande VD till Wibax Sverige

Tore Johnsson ny vd för Wibax Sverige - (affarerinorr.se)

Pressmeddelande gällande Regionchef till YIT

Stefan Olsson ny Regionchef på YIT- Affärer i norr 

  • Esk
  • hrk
  • AAA