Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Cesab i Konkurrenskraft 2030

Projektet Konkurrenskraft 2030 drivs av Energikontor Norr i samverkan med Luleå tekniska universitet (Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning), Almi Företagspartner Nord och Företa...

Pressmeddelande gällande Utvecklingschef till Skyresponse

http://www.affarerinorr.se/nyheter/2019/augusti/marita-ekblom-utvecklingschef-paa-skyresponse/

Vi går mot en spännande höst

Cesab Rekrytering går mot i sitt 35:e år, och nu, precis som då, arbetar vi med att identifiera, attrahera, utvärdera, rekrytera och utveckla rätt nyckelpersoner till våra kunders verksamheter. Vi ...

  • Esk
  • hrk
  • AAA