Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Frukostseminarium om mångfald och diskriminering

Vår testleverantör Cut-e arrangerade ett välbesökt frukostseminarium den 18 juni i Stockholm. Temat för dagen var Mångfald och diskriminering inom rekrytering och urval – vad säger forskningen och ...

Pressmeddelande gällande VD till Abelko Innovation

http://www.affarerinorr.se/nyheter/2019/maj/caroline-nordin-ny-vd-foer-abelko-innovation/

Etik - Förtroende

ESK Academy och Etikutbildning den 23 maj i Stockholm med Tomas Brytting. Tomas Brytting var med och byggde upp Centrum för Etik och Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. ”En stabil värdegrund ...

  • Esk
  • hrk
  • AAA