Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Vi går mot en spännande höst

Cesab Rekrytering går mot i sitt 35:e år, och nu, precis som då, arbetar vi med att identifiera, attrahera, utvärdera, rekrytera och utveckla rätt nyckelpersoner till våra kunders verksamheter. Vi ...

Praktikant på Cesab

Emelie Nilsson, Ekonomiprogrammet, var under sin praktikperiod på Cesab och fick "prova på" uppgifter inom många olika områden. Hon gav oss värdefull in-put kring webbplats, digitalisering och myck...

  • Esk
  • hrk
  • AAA