Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

ESK Höstmöte 2021

Auktorisation som Executive Search Konsult garanterar Cesabs uppdragsgivare hög kvalitet, etik och kompetens genom hela rekryteringsprocessen. Katarina Stehn och Tomas Blomster hälsar från höstmöte...

Rosa oktober 2021

Vi stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanjen 2021 som pågår under oktober månad. Det gör vi genom att stötta Cancerfonden med ett bidrag till svensk cancerforskning. https://www.cancerfonden.se/r...

Tomas Blomster intervjuas om chefsrekrytering

Artikeln i sin helhet finnes på:  https://norrbottensaffarer.se/nyheter/artikel/en-bra-chef-attraherar-bra-medarbetare/jv9y707l  

  • Esk
  • hrk
  • AAA