Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Ny hemsida för branschorganisationen HRK

Cesab bedriver all sin verksamhet i enlighet med branschföreningen HRK – Human Resources Konsulter, etiska regler. Auktorisation via HRK är en kvalitetssäkring. Det innebär en kvalitetssäkring både...

Rosa oktober 2019

Vi stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanjen 2019 som pågår under oktober månad. Det gör vi genom att stötta Luleå Baskets ”Rosa Matchen” den 26 oktober. www.luleabasket.com      

Cesab i Konkurrenskraft 2030

Projektet Konkurrenskraft 2030 drivs av Energikontor Norr i samverkan med Luleå tekniska universitet (Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning), Almi Företagspartner Nord och Företa...

  • Esk
  • hrk
  • AAA