Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Pressmeddelande gällande VD för Nordic Quick Systems

Erik Jonsson utsedd till ny VD på Nordic Quick Systems. 

Pressmeddelande gällande regiondirektör

Ulrika Sundquist har utsetts till ny regiondirektör i Region Norrbotten. https://via.tt.se/pressmeddelande/ulrika-sundquist-ny-regiondirektor?publisherId=3235708&releaseId=3349872

Cesab har varit med längst

Roligt att vår långa och stolta historia som bolag uppmärksammas. I över 35 år har Cesab varit en pålitlig och stabil partner till företag och organisationer vid rekrytering av nyckelpersoner.  ht...

  • Esk
  • hrk
  • AAA