Verksamhetschef

Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten

Rekryteringar

 

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund, som genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, arbetar för att stärka demokratin. SV vill ge människor möjligheter, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Vi vill bidra till en värld som bygger på hållbar utveckling. Därför är vi en engagerad lokal kraft för föreningsliv, kultur och samhälle i hela Sverige. Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.

Läs mer på www.sv.se/avdelningar/sv-norrbotten

Som Verksamhetschef har du helhetsansvar för verksamhetsområde Norrbotten. Där ingår ledning och personalansvar för fyra medarbetare som i sin tur leder cirkelledarna och verksamhetsutvecklingen. Du har delegerat budgetansvar med all verksamhets-/utvecklingsansvar inom folkbildningsverksamheten. Du rapporterar till Avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Befattningen Verksamhetschef är organisatoriskt ny inom SV Norrbotten. Tillsammans med organisationen och ledningsgruppen bidrar du, med stort fokus, att stärka SV som lokal utvecklingskraft. En viktig målsättning för rollen är att skapa tillväxt och nya verksamheter. Därför ser vi gärna att du har ett brett nätverk hos kommuner, myndigheter, föreningar och/eller inom näringslivet. 

För att lyckas i rollen på SV har du erfarenhet av att arbeta på chefs- och ledningsposition. Du tycker om att leda och driva utvecklings- och förändringsarbete där du engagerar och entusiasmera människor. Som ledare är du modig och trygg och har förmåga att bygga tillitsfulla relationer, inom och utanför SV organisation. Du har erfarenhet av ideella organisationer och förståelse för hur offentliga och politiska strukturer fungerar. Du har utvecklad digital kompetens och förståelse för hur det digitala lärandet kan utvecklas. 

Med erfarenhet av ekonomiansvar, verksamhetsplanering, ledning och förståelse för teknikutvecklingens möjligheter kommer du ha goda möjligheter att driva förändringen av SV Norrbotten. 

Erfarenhet av folkbildningsarbete är meriterande.

Medarbetarna och verksamheten är placerade på olika orter och av den anledningen kommer det förekomma resor i arbetet. Närvarande ledarskap - fysiskt, digitalt och på distans kommer vara en del av din vardag.

Placeringsort i en centralort i Norrbotten. 

Sista ansökningsdag: 2019-01-15
  • Esk
  • hrk
  • AAA